toppbild mexiko 2016
Årskrönika – Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014

”Vivos los llevaron. Vivos los queremos”. Orden står skrivna på husväggar över hela San Cristóbal de Las Casas och varje dag möts vi av budskapet ”Levande förde de bort dem. Levande vill vi ha dem tillbaka”. Det har blivit en välbekant fras sedan natten mellan den 26:e och den 27:e september 2014, en natt som skulle komma att påverka hela Mexiko. Vi kommer minnas år 2014 som året då studenterna från Ayotzinapa attackerades.

Studenter från en lärarhögskola i Ayotzinapa hade rest till staden Iguala i en kapad buss för att demonstrera. Skolan anses vara radikal av många mexikanska myndigheter, och statliga aktörer har tidigare försökt hindra studenternas organisering. Plötsligt stoppades bussarna av den lokala polisen som öppnade eld. Senare under natten, när studenterna höll en presskonferens om det inträffade, kom civilklädda personer till platsen och sköt mot dem. Kaos bröt ut. Totalt dog sex personer och flera andra skadades den natten. 43 studenter fördes bort, och fram till dags datum vet vi inte säkert vad som hänt dem.

Snart stod det klart att både myndigheter och organiserad brottslighet var inblandade i attacken. Under sökandet efter de försvunna studenterna hittades också ett antal massgravar i området. Massgravar där andra kroppar låg begravda.

Attacken mot studenterna från Ayotzinapa har synliggjort omfattningen av hur många människor som utsätts för påtvingande försvinnanden i Mexiko, och blivit ytterligare ett exempel på den straffrihet som ofta råder.

"Ayotzinapa, Chiapas är med er", demonstration i San Cristóbal de Las Casas den 14 november. Foto: Sanna Sjöblom.

Kristna Fredsrörelsen medföljde en demonstration där familjemedlemmar till de 43 försvunna studenterna deltog. Foto: Sanna Sjöblom.

I takt med att nyheten om Ayotzinapa spreds började människor över hela Mexiko mobilisera sig för att kräva statens ansvar och protestera mot den repression mot manifestationer som många människor upplever i Mexiko.

Det som inträffade i Ayotzinapa präglar hela den mexikanska samhällsdebatten och det är ibland svårt att tänka på annat, men när vi gör en tillbakablick inser vi att mycket annat har hänt under året. Händelser som påverkat i stort och i smått. (mer…)

En vecka i Verkligheten

Det var tidig eftermiddag när minibussen slutligen stannade och lät oss gå av efter en skumpig färd i södra Chiapas. Vi togs emot av Mario*, lastade av våra ryggsäckar och vår proviant och visades in i det fredsläger som skulle komma att bli vårt hem under den kommande veckan. Jag och ytterligare fyra internationella observatörer hade äntligen kommit fram till La Realidad – Verkligheten.

Ingången till fredslägret i La Realidad. Foto: Sanna Sjöblom.

Ingången till fredslägret i La Realidad. Foto: Sanna Sjöblom.

Efter zapatisternas uppror 1994 hade dessa stöd av hela La Realidad och samhället var en av organisationens starkaste stödbaser. Det svåra och hårda livet i motstånd mot staten ledde dock med tiden till att fler och fler familjer lämnade kampen för att på så sätt kunna ta emot statligt ekonomiskt stöd. Samhället är idag delat mellan dessa olika grupper, mellan zapatister och de som kallas ”partianslutna”, en konflikt som späddes på av att zapatisterna hade en autonom skola i byn. Spänningarna fick sin kulmen den 2 maj i år då José Luis Solís López, även känd som Galeano, dödades. Galeano var lärare och zapatist och kämpade för att den autonoma skolan skulle få vara kvar i La Realidad. (mer…)