toppbild mexiko 2016
Tortyröverlevare släpps efter civilsamhällets insatser

Den 10 juli 2012 greps Yecenia Armenta av polis då hon var på väg i sin bil och utsattes sedan för omfattande tortyr. Efter en lång kamp är hon nu fyra år senare släppt tack vare civilsamhällets stora insatser att bevisa hennes oskuld samt statens delaktighet i tortyren. Javier Enríquez från organisationen CCTI som arbetar med att dokumentera tortyr, berättar mer om den framgångsrika kampen som nu nått sitt mål.

213653_yecenia_armenta

Yecenia Armenta släpptes efter fyra år i fängelse när civilsamhällesorganisationer bevisat tortyren hon utsatts för. Foto: privat ©

Tidigt på morgonen den 10 juli för snart fyra år sedan satte Yecenia Armenta sig i sin bil för att skjutsa sin syster och sin svägerska till flygplatsen i Culiacán, Sinaloa i norra Mexiko. Kvinnorna hade varit på besök hos Yecenia under några dagar och skulle nu resa hem till Mexico City. När de närmade sig flygplatsen blockerade plötsligt en bil vägen framför dem. (mer…)

Vad pratas det om i Mexiko?

Kristna Fredsrörelsen är den enda svenska organisationen som på plats arbetar med mänskliga rättigheter i Mexiko. Vår främsta uppgift är att skapa skydd till specifika människorättsförsvarare, våra medföljda, men för att kunna göra det måste vi ständigt hålla oss uppdaterade om vad som händer i landet och i den ofta våldsamma kontexten de verkar i. Oftast når inte viktiga händelser om Mexiko fram i mediebruset så härmed ger vi er en sammanfattning av de viktigaste nyhetshändelserna under den senaste månaden med fokus på mänskliga rättigheter.

Stora protestmarscher mot våld mot kvinnor


Söndagen den 24 april anordnades protestmarscher och manifestationer i 30 av Mexikos 32 delstater för att kräva stopp på det utbredda våldet mot kvinnor samt sexuella trakasserier. I 40 städer över hela landet marscherade tusentals personer simultant under parollen #NosQueremosVivas – vi vill leva. (mer…)

Många offer för tortyr i mexikanska fängelser: “Att de skyldiga skulle utredas förblir önsketanke”

När Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) utredde tortyr i mexikanska fängelser fann de många brister i behandlingen av tortyröverlevarna. 2014 pekade FNs specielle rapportör om tortyr på att tortyr och kränkande behandlingar sker systematiskt i Mexiko. Detta förnekas dock av regeringsrepresentanter. I Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheters (IACHR) årliga rapport menar man i sin tur att ”förekomsten av tortyr i Mexiko är alarmerande”.

Cereso 5 - Aino Ravandoni

Utanför fängelset CERSS 5 i San Cristóbal. Foto: Aino Ravandoni

Under november månad förra året intervjuades 13 personer som tidigare anmält fall av tortyr, två av dem kvinnor, på fyra fängelser i Chiapas. Utredningen var ett projekt på initiativ av människorättscentret Frayba och med under intervjuerna var också två oberoende experter på Istanbulprotokollet. Emmanuel Santos, som är läkare och Edith Escareño, psykolog från kollektivet CCTI. CCTI har under tolv år arbetat med att dokumentera tortyrfall med hjälp av Istanbulprotokollet, vilket författades 1999 av FN som ett hjälpmedel i dokumentering och förhindrandet av tortyr. (mer…)

Nästan alla migranter torteras av mexikanska myndigheter

Nio av tio migranter utsätts för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling på mexikanska statens deportationscenter. Samtidigt anmäler få övergreppen då de inte litar på de statliga institutionerna och eftersom de ser sig själva som rättslösa.

Foto: Miriam Steinbach

Foto: Miriam Steinbach

Enligt de intervjuer som CCTI – Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Kollektivet mot tortyr och straffrihet) gjorde med migranter i södra Mexiko i juli-augusti 2015, utsattes hela 94 procent för någon form av tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling på de statliga deportationscentren, där de som arresteras hamnar. Kristna Fredsrörelsen medföljde CCTI under intervjuerna på några av de härbärgen för migranter som finns i Chiapas. KrF medföljde även CCTI på presskonferensen i Mexico City den 9 december, då resultaten av intervjuerna presenterades. Vi fick då också tillfälle att presentera KrFs arbete inför den samlade pressen.

Förutom CCTI:s representant Fernando Valadez, deltog även Eduardo Calderón från migranthärbärget Casa Migrante Saltillo i norra Mexiko. Eduardo återgav vittnesmål från migranter som utsatts för övergrepp både på olika deportationscenter och på de statliga tillfälliga boenden som ibland erbjuds migranter. I flera fall hade den gripne fått en våt handduk eller en plastpåse över huvudet, slag mot öronen, hot om sexuellt våld och sexuella beröringar. Många hade också förhindrats från att sova och varken fått mat eller tillräckligt att dricka.

Många vittnen till tortyr

Det allra mest förekommande övergreppet i CCTI:s rapport var att tvingas bevittna när någon annan torterades. Hela 67 procent av de intervjuade uppgav att de utsatts för detta. Nästan lika många, 65 procent, uppgav att de utsatts för hot. Ungefär hälften av migranterna som intervjuades vittnade om att de blivit utsatta för integritetskränkningar och förolämpningar. Många vittnade om överbeläggning, allmänt ohygieniska förhållanden, höga temperaturer, psykologiska övergrepp, tvång och förnedring. 35 procent uppgav att de inte fått tillräckligt med mat eller att maten varit undermålig, och 20 procent vittnade om att de blivit slagna eller tvingats till onaturliga kroppsställningar.

Förutom att migranterna torterades eller utsattes för annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling, hölls 78 procent av dem inlåsta i mer än de tillåtna 72 timmarna.  Och trots att det enligt mexikansk lag bara är personal från migrationsverket som får gripa migranter som inte har tillåtelse att vistas i landet, vittnade många om att gripanden också genomförs av både polis och militär.

I en intervju i oktober menade Alberto Donís, föreståndare på ett härbärge i delstaten Oaxaca, att den plan för att förbättra situationen för migranter i södra Mexiko, som den mexikanska regeringen införde 2014, istället har förvandlat gränsområdet till en krigszon.

– Allt prat om mänskliga rättigheter är en lögn, hävdade Donís. I stort sett alla som kommer till vårt härbärge har utsatts för övergrepp av myndigheterna.

Fernando Valadez, CCTI, och xx. Foto: Kerstin Jonsson

Fernando Valadez, CCTI, och Eduardo Calderón, Casa Migrante Saltillo, under presskonferensen i Mexico City . Foto: Kerstin Jonsson

”Mexiko bryter mot internationella konventioner och den egna konstitutionen”

På pappret har Mexiko gjort vittomfattande åtaganden för att förhindra och bestraffa tortyr. Man ratificerade FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning 1986, och 1987 ratificerades Den amerikanska konventionen för att förhindra och bestraffa tortyr. En federal lag för att förhindra och bestraffa tortyr antogs 1991.

– Den mexikanska staten är inte bara skyldiga till grova människorättskränkningar mot migranterna, förklarade Fernando Valadez under presskonferensen. Staten bryter även mot den egna konstitutionen och mot internationella lagar och konventioner som man förbundit sig att följa.

Valadez påpekade också att ingen av de intervjuade migranterna hade anmält övergreppen, eftersom de ansåg att systemet inte fungerar, korruptionen är utbredd och de dessutom är rädda. Han hänvisade också till en Amnestyrapport från 2014 där Amnesty konstaterar att:

”Användning av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av militära och polisiära styrkor är fortfarande utbrett över hela Mexiko, vanligen med straffrihet för förövarna.”

Detta förnekas dock av den mexikanska regeringen. Inte ens då Mexiko 2013 stod inför FN:s råd för mänskliga rättigheter erkände regeringens representanter att situationen skulle vara så allvarlig. Samtidigt har Mexikos nationella kommission för mänskliga rättigheter, CNDH,  registrerat 7164 klagomål om tortyr eller annan misshandel mellan 2010 och 2013. Inget av fallen har lett till fällande dom.

Kerstin Jonsson, fredsobservatör i Mexiko 2015-16

Resumen en español: Nueve de cada diez migrantes son sometidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en las estaciones de deportación estatales de México. Sin embargo, los migrantes no denuncian los abusos ya que no confían en las instituciones del Estado y porque no conocen sus derechos. Estos son algunos de los resultados del informe preliminar que presentó el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, CCTI, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México en noviembre. SweFOR estuvo presente como observadores internacionales.

Migranter vittnar om tortyr i Mexiko

Under sex dagar i början på augusti medföljde Kristna Fredsrörelsen för första gången Colectivo contra la Tortura y la Impunidad som arbetar mot tortyr och straffrihet. Medföljningen gjordes på två migranthem i Chiapas, Mexiko, där organisationen tog upp vittnesmål från migranter som utsatts för tortyr i statliga deportationscenter, de förvar där migranter placeras i väntan på utvisning. 

DSC01003

Ronit Guttman tar upp vittnesmål från en migrant utanför migranthemmet i Palenque. Nanna Sundkvist sitter bredvid. Foto: Miriam Steinbach

– I Mexiko är det inte bara migranter som får utstå hot och attacker, även vi människorättsförsvarare lever i en riskfylld situation. Därför har vi bett Kristna Fredsrörelsen att följa med under det här projektet.

Fernando Valadez från Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, CCTI, står framför en stor samling migranter i matsalen på migranthemmet i Palenque. Ungefär 60 personer har samlats för att höra vad han och Ronit Guttman kommit för att göra (mer…)