toppbild mexiko 2016
165 människorättsförsvarare försvunna sedan 2006 i Mexiko

I slutet av maj anordnades ett evenemang för att uppmärksamma det stora antalet påtvingade försvinnanden i Mexiko. Comité Cerezo, som Kristna Fredsrörelsen medföljer sedan 2014, var en av organisatörerna.

I ett hörn av torget framför presidentpalatset i Mexico City hölls seminarier, konferenser och bokpresentationer, blandat med kulturella aktiviteter. Det är alltid svårt att fånga människors uppmärksamhet på det stora torget där många aktiviteter pågår samtidigt, men Antonio Cerezo Conteras, en av de aktiva i Comité Cerezo, delade enträget ut flygblad i den gassande solen.

Anto

– Vi vill visa att fenomenet påtvingade försvinnande är en systematisk och generaliserad metod som den mexikanska staten använt sig av under de två senaste presidentperioderna (Felipe Calderón 2006-2012 respektive Enrique Peña Nieto 2012-2018), säger Antonio. Med den nya regeringen under Andrés Manuel López Obradors ledning ser vi att det öppnas nya möjligheter till en förändring av den mexikanska statens användande av påtvingade försvinnanden som en mekanism för social kontroll. Men detta återstår ännu att se.

Mellan åren 2006 och 2018 har den ’Nationella kampanjen mot påtvingade försvinnanden’ registrerat 165 fall av påtvingade försvinnanden av människorättsförsvarare, det vill säga försvinnanden av politiska skäl utförda av en aktör knuten till staten, till exempel polis eller militär.

Ser man till det totala antalet försvunna i Mexiko så är siffran enormt mycket högre. Enligt regeringens egen statistik finns det i dagsläget över 40 000 försvunna, eller ’icke lokaliserade’ som är den term regeringen ofta använder.

– Vi mobiliserar, sprider information och jobbar med politiskt påverkansarbete i kongressen för att få till stånd en varaktig dialog med den mexikanska staten, fortsätter Antonio. Vi gör detta för att de som utsatts för påtvingade försvinnanden ska komma till rätta och för att regeringen ska söka efter dem på ett effektivt sätt. För även om de inte har försvunnit under nuvarande presidentperiod, är det den nuvarande regeringens skyldighet att hitta dem vid liv. Om staten kan presentera belägg för att de inte är vid liv är det samtidigt dess skyldighet att tala om var offren finns och vad man grundar sig på när man säger att de inte är vid liv. Sanningen måste komma fram: Vem gav order om försvinnandet och mordet? Var skedde det? Hur gick det till? Men det måste samtidigt drivas en juridisk process, för om sanningen kommer fram utan att förövarna ställs inför rätta, vad tjänar då sanningen till. Utan sanning och utan rättegång kan ingen verklig gottgörelse ske.

Möte med segob

Efter flera misslyckade försök att få till stånd ett möte med Alejandro Encinas, chefen för myndigheten som har till uppgift att skydda människorättsförsvarare och journalister, tog han den 12 juni äntligen emot den ’Nationella kampanjen mot påtvingade försvinnanden’ på sitt kontor. De olika organisationerna som ingår i kampanjen fick lägga fram sina fall och Encinas lovade att se till att utredningar ska påbörjas snarast. Vad detta kommer att leda till, om det kommer att leda till något alls, är det för tidigt att säga något om.

Här finns information om du vill läsa mer om Comité Cerezo och andra medföljda organisationer.

Årskrönika: Framgångar och utmaningar för de mänskliga rättigheterna i Mexiko

2016 var ett viktigt år för kampen för de mänskliga rättigheterna, något som vi vill belysa genom att sammanfatta några viktiga händelser och fokusera på våra medföljdas aktiviteter. Vid årsslutet kan vi konstatera att läget för de mänskliga rättigheterna i Mexiko, och för de personer och organisationer som försvarar dem, även fortsättningsvis vittnar om en mycket svår och ofta riskfylld situation.

crronica

Pilgrimsvandring i Tuxtla i juli 2016 till stöd av de strejkande lärarna. Foto: Miriam Steinbach

I solidaritet med lärarkåren och mot våldet

Sommaren 2016 i Chiapas präglades minst sagt av omfattande läraruppror mot regeringens utbildningsreformer. I flera månader strejkade stora delar av lärarkåren och ockuperade de centrala delarna av delstatshuvudstaden Tuxtla Gutiérrez. Läs vår krönika från upproret .

Den katolska fredsrörelsen el Pueblo Creyente som samlar medlemmar ur församlingar runt om i Chiapas stack ut som den mest synliga och uttalade i sitt stöd för de strejkande lärarna. Vid fem olika tillfällen genomförde rörelsen, med prästen Marcelo Pérez Pérez i spetsen, marscher, så kallade ”pilgrimsvandringar”, i solidaritet med lärarna. På grund av alla de hot som Marcelo mottagit på grund av sitt sociala engagemang och den utsatta situation han lever i konstant, medföljde Kristna Fredsrörelsen honom samt Pueblo Creyente under deras aktiviteter. (mer…)

Nyhetssammanfattning: Markant ökning av godtyckliga frihetsberövanden och ett FN-besök kastar ljus på företags agerande

Mexikoteamet sammanfattar de viktigaste nyhetshändelserna i landet från augusti månad.

Foto: CINU México/Antonio Nieto

Foto: CINU México/Antonio Nieto

Företags arbete med mänskliga rättigheter under luppen

FNs arbetsgrupp för företag och mänskliga rättigheter avslutade den 9 september ett 10 dagar långt besök i Mexiko. Syftet med besöket var att idenfiera olika initiativ, möjligheter och utmaningar för implementeringen av FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter i Mexiko.

Under besöket träffade arbetsgruppen människorättsförsvarare, civilsamhällesorganisationer, regeringsrepresentanter, företrädare för det privata näringslivet samt representanter för statliga bolag och statliga utvecklingsprogram. Dessutom (mer…)

BOKREFERAT. Med hjärtat på rätt ställe. Av syskonen Cerezo Contreras.

Tänk dig tre bröder – 19, 22 och 24 år gamla. De studerar alla på universitet, ekonomi, filosofi, sociologi, i den mexikanska huvudstaden. De är aktiva i studentrörelser, arbetar för ett rättvisare och tryggare samhälle. Omständigheterna gjorde att de, tillsammans med sin syster och ytterligare en bror, fick lära sig det mesta som går att veta om mänskliga rättigheter. I dag är de alla del av en erkänd mexikansk människorättsorganisation, som sedan två år tillbaka medföljs av KrF. Till organisationens 15-årsjubileum skrev de en bok för att dela med sig av sin historia.

Bokomslag Comité Cerezo_till blogginlägg 160118

Under åren som Emiliana och Francisco Cerezo kämpade för sina bröder, lärde de sig också det mesta som går att veta om mänskliga rättigheter och internationella deklarationer. Idag driver de gemensamt människorättsorganisationen Comité Cerezo México.

”Vi var inga ledare, men engagerade och aktiva i den sociala kampen, med en kritisk röst (…)”, förklarar de inledande om sin situation i början av 2000-talet. Några år tidigare, 1994, hade zapatisterna gjort uppror i Chiapas och år 2000 hade det första regimskiftet på 71 år skett i Mexiko – PRI, det sedan årtionden styrande partiet, hade förlorat mot det största oppositionspartiet PAN. Nya vindar blåste därför i landet, med stora förväntningar och nya förhoppningar, och med den nyvalde presidenten Vicente Fox ord ”demokratin har återvänt”. (mer…)

Una década y media acompañando los derechos humanos en México

Durante 15 años SweFOR ha estado presente en Chiapas brindando acompañamiento tanto a defensores de derechos humanos como a comunidades. Si bien el contexto ha cambiado, diversas organizaciones nacionales expresan que continúa siendo necesaria la presencia de actores internacionales a fin de que contribuyan a la existencia de una sociedad en la que los derechos humanos sean respetados.

DSC01003

Con el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI) en el albergue de migrantes Casa del Caminante jTatic en Palenque. SweFOR brindó acompañamiento al CCTI mientras recabaron testimonios de tortura contra los migrantes.

El Movimiento Sueco por la Reconciliación, SweFOR, es una organización sueca que promueve la paz y la no-violencia. Sus raíces se encuentran en la iglesia sueca. Fue fundada en 1919 para trabajar, en aquel momento, en pos del desarme y del derecho a un servicio militar sin armas, es decir, un servicio militar pacífico. Con el transcurso de los años (mer…)