toppbild mexiko 2016
Påtvingade försvinnanden – Mexiko står inför allvarliga utmaningar

De 43 försvunna studenterna i Ayotzinapa har dragit uppmärksamhet till ett omfattande problem i Mexiko: påtvingade försvinnanden. Enligt civilsamhällesorganisationer har runt 24 000 personer försvunnit i Mexiko sedan år 2006, ett enormt antal människor.

Den 13 februari 2015 presenterade FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden ett utlåtande om Mexiko. Termen påtvingat försvinnande innebär att försvinnandet är knutet till staten, t.ex. utfört av polis, militär eller allierade till dessa. Enligt kommittén är försvinnanden, varav många är påtvingade, ett utbrett problem i stora delar av Mexiko. Kommittén beklagar den straffrihet som råder i Mexiko vad gäller påtvingade försvinnanden. En av dess  tio medlemmar uttalar att de inte har fått några exakta siffror på hur många påtvingade försvinnanden som har ägt rum, men att ”av de tusentals påtvingade försvinnanden som vi utgår från har skett, så har exakt sex personer dömts för detta brott”.

Ljusmanifestation för de försvunna studenterna från Ayotzinapa. Foto: Emma Idestrand.

Ljusmanifestation för de försvunna studenterna från Ayotzinapa. Foto: Emma Idestrand.

(mer…)

“Att försvara mänskliga rättigheter, är en mänsklig rättighet. Att förtrycka dem är ett brott”

Kriminalisering och hot mot människorättsförsvarare är ett tema vi fredsobservatörer arbetar mycket med. Det påverkar inte bara dessa människor i sitt yrkesutövande, utan även i privatlivet. Nedan följer en intervju med Antonio Cerezo Contreras från organisationen Comité Cerezo México, som medföljs av Kristna Fredsrörelsen sedan september 2014.

Människorättsförsvarare i Mexiko kriminaliseras och hotas, menar Antonio, för att de i sitt arbete ställer krav på den mexikanska staten att uppfylla sin skyldighet att garantera och respektera mänskliga rättigheter, och därmed trampar på ekonomiska och politiska intressen. Det har blivit en riskfylld aktivitet att försvara naturtillgångar och samhällstjänster i Mexiko.

Foto: Comité Cerezo México.

Comité Cerezo México under en manifestation för de 43 försvunna studenterna i Guerrero. Foto: Comité Cerezo México.

Antonio förklarar att typen av repression varierar. Övervakning och hot som utförs av polis eller militär, eller av civilklädda som man inte vet vilka de arbetar för, är vanligt förekommande. (mer…)

Karavan för de försvunna studenterna från Ayotzinapa besökte Chiapas

Fredagen den 14 november anlände bussen “Daniel Solís Gallardo” till San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. I den färdades föräldrar och skolkamrater till de 43 studenter från lärarskolan Escuela Normal Rural Isidro Burgos som försvann i staden Iguala natten mellan den 26 och 27 september i år, och vilka ännu inte har återfunnits. Enligt åklagarmyndighetens utredning var det den lokala polisen i Iguala som förde bort de 43 studenterna, och de ska sedan ha lämnats över till kriminella och dödats.

Tre bussar med studenter och familjemedlemmar lämnade Ayotzinapa, där skolan ligger, i förra veckan. En åkte mot norra Mexiko, den andra till olika orter i Guerrero, delstaten där studenterna försvann, och den tredje söderut, bland annat till Chiapas. ”Karavanerna”, som de kallas, har stannat på olika platser i landet och hållit möten, marscher och presskonferenser. Syftet är att samla människor och organisationer i ilskan och sorgen över de försvunna studenterna. Idag, den 20 november, kommer bussarna att sammanstråla i Mexico City vid en stor demonstration och samtidigt har en landsomfattande strejk utlysts.

"Ayotzinapa, Chiapas är med er", demonstration i San Cristóbal de Las Casas den 14 november. Foto: Sanna Sjöblom.

“Ayotzinapa, Chiapas är med er”, demonstration i San Cristóbal de Las Casas den 14 november. Foto: Sanna Sjöblom.

(mer…)

En vecka i Verkligheten

Det var tidig eftermiddag när minibussen slutligen stannade och lät oss gå av efter en skumpig färd i södra Chiapas. Vi togs emot av Mario*, lastade av våra ryggsäckar och vår proviant och visades in i det fredsläger som skulle komma att bli vårt hem under den kommande veckan. Jag och ytterligare fyra internationella observatörer hade äntligen kommit fram till La Realidad – Verkligheten.

Ingången till fredslägret i La Realidad. Foto: Sanna Sjöblom.

Ingången till fredslägret i La Realidad. Foto: Sanna Sjöblom.

Efter zapatisternas uppror 1994 hade dessa stöd av hela La Realidad och samhället var en av organisationens starkaste stödbaser. Det svåra och hårda livet i motstånd mot staten ledde dock med tiden till att fler och fler familjer lämnade kampen för att på så sätt kunna ta emot statligt ekonomiskt stöd. Samhället är idag delat mellan dessa olika grupper, mellan zapatister och de som kallas ”partianslutna”, en konflikt som späddes på av att zapatisterna hade en autonom skola i byn. Spänningarna fick sin kulmen den 2 maj i år då José Luis Solís López, även känd som Galeano, dödades. Galeano var lärare och zapatist och kämpade för att den autonoma skolan skulle få vara kvar i La Realidad. (mer…)