toppbild mexiko 2016
Delegationsresa efter jordbävningen i Chiapas den 7 september
2p

Ett skadat hus i samhället Huizachal (Tonalá). Foto: Elena Arnaiz

Två månader efter de stora jordbävningarna som drabbade Mexiko under september månad, uttrycker flera människorättsorganisationer oro över hur de statliga och lokala myndigheterna har förvaltat bistånd och (utebliven) hjälp till de drabbade samhällena. Under osäkra förhållanden väntar fortfarande tusentals personer på att hjälpen skall komma.

Den sjunde september i år inträffade en jordbävningen med en magnitud på 8.2 grader i Chiapas, beläget i södra Mexiko. Jordbävningen som hade sitt epicenter 10 mil från Chiapas kust har drabbat invånarna i området mycket svårt.

(mer…)

FN besökte Mexiko för att ta upp vittnesmål om urfolks situation
20171114_114741

FN:s speciella rapportör om urfolks rättigheter anländer till Candelaria i Chiapas. Foto: Victoria Särnhult

Den 14 november mottogs FNs speciella rapportör om urfolks rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz i Chiapas. Hon besökte även delstaterna Guerrero och Chihuahua för att dokumentera urfolks rättigheter i Mexiko. I Chiapas tog hon upp vittnesmål från olika urfolksgrupper och civilsamhället under en dag i Candelaria där Kristna Fredsrörelsen deltog.

Besöket var till en början tänkt att äga rum i samhället Acteal där man den 22 december i år kommer att uppmärksamma de 20 år som gått sedan en massaker där 45 personer brutalt mördades. (mer…)

Människorättsrörelser i gemensamt motstånd mot gruvdriften i Chiapas.
DSC_0101mindre

Foto från pilgrimsvandringen mot utvinningsindustrin i Chicomuselo. Foto: Emelie Lundberg

Under två dagar samlades ett 20-tal rörelser från hela Chiapas i det lilla bergsamhället Grecia för att i samlad grupp genomföra en pilgrimsvandring i motstånd mot gruvdriften i området. Kristna Fredsrörelsen var där och medföljde människorättscentret Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) och Padre Marcelo med Pueblo Creyente.

Tidigt på morgonen lämnade vi San Cristobal de las Casas för den sex timmar långa resan upp i bergen i sydöstra Chiapas. Församlingar, människorättscenter och sociala rörelser samlades för att gemensamt manifestera rätten till ett värdigt liv och sätta stopp för gruvdriften i Chiapas.

DSC_0043mindre

Foto på utsikten från samhället Grecia, där det förhandlas om att återuppta gruvverksamhet. Foto: Anja Grahn

Nya kraftantag

Gruvmotståndet i Chichomusuelo är aktuellt igen efter att ett gruvföretag åter vill öppna en gruva i samhället Grecia. En gruva vars aktiviteter stängdes ner 2009 efter lokala konflikter och mordet på människorättsförsvararen och gruvmotståndaren Mariano Abarca Roblero samma år. Det 50 år långa kontraktet med staten om att kunna bruka gruvan finns dock fortfarande kvar och kan därför sättas i verk. Vägarna som behövs för att frakta mineralerna ägs däremot av lokalbefolkningen och därför har det nu uppstått konflikt, då det nya gruvföretaget behöver kunna bruka vägarna. Åsikterna är delade hos lokalbefolkningen om huruvida gruvdriftverksamhet i området skulle vara till fördel eller nackdel för folket.

(mer…)

“De måste garantera att människorättsförsvarare och organisationer ges möjlighet att försvara de mänskliga rättigheterna”
blogg

Foto från seminariet.

En gång om året träffas representanter från Europeiska Unionen och mexikanska staten för att ha en dialog om mänskliga rättigheter i såväl Mexiko som i Europa. I samband med dialogen finns det utrymme för civilsamhället att lyfta sina rekommendationer, genom ett seminarium som äger rum dagarna innan. Kristna Fredsrörelsen var på plats.

Dialogerna upprättades 2010 efter att de båda parterna skrev under ett strategiskt partnerskapsavtal som syftade till att stärka samarbetet mellan dem, såväl inom bilaterala som multilaterala sammanhang.

Inom ramen för dialogen, genom ett seminarium, finns ett utrymme för organisationer som representerar olika grupper inom civilsamhället. Civilsamhällsorganisationerna ser det som en möjlighet för att utforma rekommendationer till myndigheterna, som enligt internationell rätt har ansvar för att respektera och upprätthålla de mänskliga rättigheterna.

(mer…)

Kristna Fredsrörelsen sätter press på handelsavtalet mellan Europeiska Unionen och Mexiko.
DSC_0012

Bild på brevet till handelskommissionären Cecilia Malmström från Kristna Fredsrörelsen samt hennes svar. Foto: Anja Grahn

Omförhandlingarna av ett moderniserat handelsavtal mellan EU och Mexiko pågår under året. Det är nu, innan avtalet sluts, som civilsamhällets röster har möjlighet att påverka. Kristna Fredsrörelsen skickade ett brev till EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström med frågor om hur de arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna och inkludera civilsamhällets åsikter i det uppdaterade avtalet.

Enligt EU-policyn Handel för alla: Mot en mer ansvarsfull handels- och investeringspolitik ska EU-ländernas internationella aktioner baseras på samt främja de mänskliga rättigheterna. De framhåller att ”verktyg som handelsavtal och preferensprogram ska användas för att främja värden runtom i världen, t.ex. hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, rättvis och etisk handel och korruptionsbekämpning.”

December 1997 ingick Mexiko och EU ett handelsavtal för att främja ömsesidig frihandel. Nu pågår omförhandlingar av det snart 20 år gamla handelsavtalet som inte bara handlar om frihandel innefattar frihandel utan även politisk dialog och bistånd.

När nu handelsavtalet moderniseras, skickade Kristna Fredsrörelsen juni i år ett brev till EU:s handelskommissionär, Cecilia Malmström, som leder förhandlingarna med Mexikos handelsminister Luis Videgaray med uppmaningen att ta i beaktning de mänskliga rättigheterna och människorättsförsvarares situation i Mexiko i det omförhandlade avtalet. I brevet påminde vi Malmström om de verktyg som finns för att främja de mänskliga rättigheterna i handelsavtal, från situationsanalys till konkreta åtgärder utifall mänskliga rättigheter skulle komma att kränkas.

(mer…)

BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE
SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE