toppbild mexiko 2016

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Frayba) är ett välkänt och välrenommerat människorättscenter med breda kontakter både nationellt och internationellt. Kontoret ligger i San Cristóbal de las Casas och verksamheten är koncentrerad till delstaten Chiapas. Centret grundades 1989 på initiativ av dåvarande biskop Samuel Ruiz García. Det är ett fristående människorättscenter där verksamheten är inspirerad av kristna och ekumeniska värderingar. Frayba definierar sitt uppdrag som att stödja den fattiga, marginaliserade befolkningen i deras kamp för sina mänskliga rättigheter.

frayba

Man dokumenterar och driver processer gällande brott mot mänskliga rättigheter med speciell inriktning på urfolkens territorier, utomrättsliga avrättningar, tortyr, godtyckliga frihetsberövanden, påtvingade försvinnanden och tvångsförflyttningar. Centret jobbar dessutom aktivt för att stärka urfolkens rätt till självbestämmande, deras rätt till land och territorium samt deras rätt att styra sina samhällen enligt sedvanerätt. År 2013 fick Frayba franska statens MR-pris ”Frihet – Jämlikhet – Broderskap” för sitt arbete med internt tvångsförflyttade i Chiapas.

Det finns 22 anställda på Frayba, samt ett stort antal volontärer, både nationella och internationella. Många av medarbetarna är jurister.

Kristna Fredsrörelsen startade sin verksamhet i Mexiko år 2000 efter en inbjudan av Frayba. KrFs volontärer deltog då i de internationella fredsbrigader som Frayba anordnar och som åker till samhällen med hög konfliktnivå på Chiapas landsbygd. Tanken är att fredsobservatörerna genom sin närvaro ska bidra till att fred upprätthålls och att man i förlängningen ska kunna lösa konflikterna. År 2015 inkom emellertid Frayba med en ansökan till KrF om medföljning av hela organisationen. Sedan 2016 är Frayba en av KrFs medföljda organisationer. KrFs volontärer deltar inte längre i fredsbrigaderna utan medföljer numera Frayba som organisation. Detta innebär att vi gör vissa fysiska medföljningar med personalen och att påverkansarbetet gentemot mexikanska myndigheter intensifierats. Precis som tidigare sprider KrF information om Fraybas verksamhet, bland annat på bloggen och på Latinamerika.nu.

Fraybas personal har under årens lopp utsatts för hot, övervakning och smutskastning på olika sätt. Kontoret har ofta varit övervakat av personer i bil eller på cykel, och under vissa perioder har det funnits personer stationerade utanför kontoret. Inga av de allvarligare hoten har genomförts, men ständig övervakning, hot och smutskastningskampanjer försvårar arbetet. Bakom hoten, övervakningen och smutskastningen finns flera olika förövare; narkotikakarteller, organiserad brottslighet, myndigheter, militären men även andra organisationer och enskilda. Frayba menar att internationell medföljning från KrF bidrar till att minska riskerna för centrets alla medarbetare, att medföljningen höjer organisationens profil och ger legitimitet åt deras arbete för mänskliga rättigheter.

Kristna Fredsrörelsen medföljer centret sedan juni 2015, efter flera års samarbete.

 

Twitter

Facebook
 
BLI MEDLEM

Var förändringen du själv vill se. Bli medlem i Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE
GE EN GÅVA

Stå upp för fred och mänskliga rättigheter. Ge en gåva till Kristna Fredsrörelsen.

VIDARE

AKTION

Agera mot människorättsbrott. Gå med i vårt aktionsnätverk.

VIDARE
SKYDDSÄNGEL

Bidra till arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Ge bort en skyddsängel.

VIDARE