toppbild mexiko 2016
frayba_tuxtla_presos
I Chiapas krävs det rättvisa för hungerstrejkande fångar

Det har nu gått mer än hundra dagar sedan fem fångar i Chiapas påbörjade en hungerstrejk för att kräva rättvisa och frihet. Människorättscentret Frayba, som Kristnafredsrörelsen i Mexiko medföljer sedan 2015, ser mycket allvarligt på situationen för de hungerstrejkande, som har anmält att de utsatts för tortyr och hindrande av rättvisan.

Den 15 mars i år började fem fångar tillhörande urfolket tzotzil en hungerstrejk för att få till stånd en lösning på den oklara rättsliga situation de befinner sig i sedan flera år. Enligt Frayba är samtliga dömda på mycket vaga grunder och i flera fall har de inte ens fått tillgång till sina domar. Adrián Gómez Jiménez, till exempel, hade efter att ha varit frihetsberövad i mer än tio år fortfarande inte sett sin dom när hungerstrejken började.

Idag hungerstrejkar fortfarande fyra av de fem fångarna. Beslutet att hungerstrejka är enligt dem själva ”en desperat åtgärd för att få tillgång till rättvisa och frihet”. Förutom att de anmält att de utsatts för tortyr och hindrande av rättvisan, har de även anmält att de inte fått adekvat läkarvård och att förhållandena i fängelset inte är drägliga.

SweFOR har vid flera tillfällen medföljt Frayba under olika aktiviteter gällande de hungerstrejkande fångarna. Vi närvarade till exempel under en fastedag som gjordes för att uppmärksamma hungerstrejken. Då framfördes bland annat krav på att staten ska uppfylla det löfte som tidigare getts om att anmälningarna om tortyr ska utredas.

SweFOR var också närvarande som observatörer vid ett möte med delstatsregeringen i Chiapas, där Frayba och familjemedlemmar till fångarna återigen krävde frihet för de hungerstrejkande. Vid detta möte lovade delstatens representanter att samtliga hungerstrejkande fångar skulle få adekvat behandling. Men än idag har inget skett. Tillgången till rent dricksvatten är begränsad och fångarna har fortfarande inte fått adekvat läkarvård. Släktingar rapporterar att det de senaste dagarna har skett en oroväckande försämring av hälsoläget för flera av de hungerstrejkande.

Med anledning av den mycket allvarliga situationen har Det nationella nätverket Red TdT – ’Todos los derechos para todas y todos’ (Alla rättigheter till alla), författat en skrivelse till Chiapas guvernör Rutilio Cadenas där de uttrycker sin oro. Red TdT har samtidigt begärt att få tillgång till information om fångarnas respektive fall, vilket hittills inte har beaktats. Red TdT påpekar också att den mexikanska staten har skyldighet att utreda fall av tortyr och att se till att all tortyr upphör.

Även Frayba driver en aktion riktad till delstatsmyndigheterna: en namninsamling med krav på adekvat läkarvård för fångarna samt gehör för fångarnas begäran om omedelbart frisläppande på grund av kräkningar mot deras mänskliga rättigheter begågna under fångenskapen och under de juridiska processerna.
.
Om du vill följa vad som händer finns mer information på spanska på Fraybas hemsida.