toppbild mexiko 2016
Vi välkomnar Anna och Elodie, våra nya kollegor!

Det är dags att lära känna våra två nya arbetskamrater!

pareja 2 blogg redigerad

Våra nya arbetskamrater. Foto: SweFOR México

Vi välkomnar Anna Hedlund, vår nya koordinatör och Elodie, vår nya fredsobservatör till projektet i Chiapas, Mexiko. De hade båda ett par intensiva introduktionsveckor och fick börja lära känna teamet, de medföljda och kontexten i Chiapas, Mexiko. Nu är de redan väl integrerade i gruppen och arbetar med att fortsätta utveckla projektet med mycket motivation. Här kan du lära känna dem lite bättre genom intervjuerna de gav varandra.

elodie blogg 545

Elodie, vår nya fredsobservatör. Foto: SweFOR México

Elodie, Fredsobservatör

Elodie kommer ifrån Schweiz och har nu börjat arbeta för SweFOR México som internationell fredsobservatör. Elodie är en person som alltid har varit involverad i jämställdhetsteman. Hon tror mycket på varje persons individuella potential att göra små förändringar för att kunna skapa en bättre värld. Hon tror inte att det finns en magisk formel för att lösa ojämställhet och orättvisor, utan att alla måste ta sitt ansvar och lägga energi på att agera för att skapa en förändring. Denna idé fick henne att gå med i SweFOR México, för att stötta civilsamhället på sin väg mot mänskliga rättigheter.

Enligt Elodie är arbetet som internationell observatör värdefullt eftersom det tillåter henne att stötta civilsamhället samtidigt som man respekterar och värderar deras arbete och beslut:

Jag tror att personerna som vi medföljer vet mycket väl vad de behöver göra och de har all kapacitet att skapa samhälleliga förändringar, jag är bara här för att skapa säkra rum för att de ska kunna fortsätta sitt arbete.

För lite mer än ett år sedan åkte Elodie för första gången till Latinamerika, rättare sagt till Peru, för att lära känna en annan verklighet och för att få nya arbetserfarenheter. Denna upplevelse gav henne ett annat perspektiv på livet och på hur världen fungerar. Hon ville fortsätta arbeta i denna del av världen, och åkte därför till Guatemala för att arbeta som internationell observatör i Peace Watch Switzerland. En av sakerna som gjorde stort intryck på henne var hur modiga personerna som de samarbetar med är:

Även om de lever under svåra förhållanden bär de alltid på ett leende och mycket energi, det inspirerar mig mycket.

Hon skulle vilja utveckla den politiska påverkan i projektet SweFOR México och även visa vårt arbete i Europa, speciellt i Schweiz, sitt hemland:

Man känner inte till mycket om vad som händer i Mexiko, jag skulle vilja sprida mer av vår information om situationen för mexikanska människorättsförsvarare i Schweiz.

Hon vill fortsätta arbeta för förändring och utvecklas genom utbyte med andra.

anna blogg 545

Anna, koordinatör

Anna kommer från Falun och är den nya koordinatorn i projektet SweFOR México. Innan hon blev del av teamet jobbade hon med lokaldemokrati och ämnen som mänskliga rättigheter och genusfrågor med myndighetspersoner från länder i Östafrika och Östeuropa. Nu är spänd på att få byta perspektiv och skapa en annan sorts effekt, genom att arbeta med civilsamhället.

För mig är det viktiga folket, personerna. Jag känner att en inte kan leva i fred om det finns människor i världen som lever under våldsamma förhållanden, oavsett om det är direkt eller strukturellt våld.

Det är detta engagemang som på nytt har tagit Anna till Mexiko. För några år sedan arbetade Anna som fredsobservatör i SweFOR México. Under sin tid som observatör blev hon imponerad av att se effekten av den preventiva närvaron och säkerheten för personerna som medföljdes. Med denna motivation av att skapa skydd och utrymme för människorättsförsvarare, återvänder hon nu till projektet. Hon vill stärka den politiska påverkan och expandera effekten av internationell medföljning hos andra mexikanska organisationer.

pareja blogg 545

Kristna Fredsrörelsen i Chiapas, Mexiko