toppbild mexiko 2016
Delegationsresa efter jordbävningen i Chiapas den 7 september
2p

Ett skadat hus i samhället Huizachal (Tonalá). Foto: Elena Arnaiz

Två månader efter de stora jordbävningarna som drabbade Mexiko under september månad, uttrycker flera människorättsorganisationer oro över hur de statliga och lokala myndigheterna har förvaltat bistånd och (utebliven) hjälp till de drabbade samhällena. Under osäkra förhållanden väntar fortfarande tusentals personer på att hjälpen skall komma.

Den sjunde september i år inträffade en jordbävningen med en magnitud på 8.2 grader i Chiapas, beläget i södra Mexiko. Jordbävningen som hade sitt epicenter 10 mil från Chiapas kust har drabbat invånarna i området mycket svårt.

1p

Delegationsresan dokumenterar vittnesmål från drabbade i samhället El Paredon (Tonalá). Foto: Elena Arnaiz

Carmen Ramos från ett av de drabbade samhällena El Paredon berättar:

”Väggarna i mitt hur rasade ner medan vi sökte skydd. Min pappa låg i hängmattan när det skedde, jag sprang fram och kramade honom för att säga att allt kommer bli bra. Just i det ögonblicket rasade en vägg ner med en kraft som gjorde att vi föll till golvet.”

Enligt uppgifter från myndigheter i Chiapas angående skadorna efter jordbävningarna den 7 och 19 september i år bekräftas att nästintill hälften av befolkningen i Chiapas drabbats; 16 personer miste livet, 26 blev svårt skadade och över 80 000 byggnader skadades.

Det uppstod även skador som påverkat den lokala infrastrukturen på flera plan; förstörda skolor, vårdcentraler, vägar och broar. Det har även dokumenterats skador som påverkat dricksvattnet och septiktanken, vilket utgör ett allvarlig hot mot folkhälsan. Två månader efter skalvet fortsätter marken att skaka, där det har registrerats mer än 6000 efterskalv från jordbävningen den 7 september.

En granne till Carmen Rames i samhället El Paredon berättar:

”Två månader efter jordbävningen lever vi fortfarande i tält, eftersom vi inte har något hus kvar.”

 

3p

Vittnesmål av de drabbade i samhället Nueva Urbina (Pijijiapan). Foto: Elena Arnaiz

 

Människorättscentret Digna Ochoa A.C utsätts för trakasserier på grund av deras arbete.

Människorättscentret Digna Ochoa, som Kristna Fredsrörelsen medföljer, har sitt kontor i Tonála vilket är beläget på Chiapas kust där många drabbades hårt av jordbävningen.  Digna Ochoa har därför ägnat all sin tid och energi till att bistå med hjälp till de nödställda. De har till exempelvis genom väl genomförd koordination åkt ut till drabbade samhällen med förnödenheter som samlats in runtom i landet och som skickats från andra delar av världen. De har även koordinerat frivilligarbete samt arbetet med återuppbyggnad i området.

Digna Ochoa stödjer också processer där drabbade kräver sina rättigheter, såsom i samhällena Huizachal och El Paredon. I El Paredon har en grupp kvinnor gått ihop för att kräva sina rättigheter gentemot myndigheter som bär ansvar att bistå med hjälp. De har organiserat sig för att tillsammans förbättra omständigheterna de lever i. Till exempel har de konstruerat ett gemensamt utekök där det varje dag lagas mat till de drabbade i samhället.

10p

I samhället Huizachal (Tonala), där delegationsresa hade möte med en grupp kvinnor som drabbades av jordbävningen. Foto: Elena Arnaiz

Sedan jordbävningen inträffade har organisationen Digna Ochoa allt oftare blivit utsatta för hot och säkerhetsincidenter, bland annan genom trakasserier av statliga säkerhetsstyrkor. Kristna Fredsrörelsen har uttryckt sin oro över händelserna gentemot de myndigheter som bär ansvaret att garantera säkerheten för de som arbetar på människorättscentret.

 

5p

Möte i kommunhuset i Tonalá med borgmästare från olika samhällen längs Chiapas kust. Foto: Elena Arnaiz

Civilsamhället agerar gentemot de missförhållanden drabbade lever i.

Det nationella nätverket RED TDT (Nätverket Alla Rättigheter för alla)¹ tillkallade tillsammans med människorättscentret Digna Ochoa flera organisationer från civilsamhället för att göra en delegationsresa längs Chiapas kust den 16 och 17 november. Målet med delegationsresan var att observera och dokumentera kränkningar av de mänskliga rättigheterna i de drabbade samhällena, liksom hot mot lokala människorättsförsvarare för att därefter kunna uttrycka oro och ge rekommendationer till delstatliga och kommunala myndigheter.

 

7

Möte i kommunhuset i Tuxtla med representanter från delstatliga auktoriteter. Foto: Elena Arnaiz

I de preliminära rekommendationerna efter delegationsresa uttrycker de deltagande organisationerna att det finns ”en grav avsaknad av information om vilka kriterier och tillvägagångssätt som finns vid beviljande av stöd till återuppbyggnadsprocessen”. Förutom att det upptäcktes ”ojämlikheter och diskriminerande faktorer vid beviljande av stöd” visade det på ”en allvarlig brist på samordning av den federala regeringen med kommuner och samhällen omkring den grundläggande informationen om att garantera de berördas människornas rättigheter.” Slutligen ber de om ”åtgärder mot de oroväckande vittnesmålen om aggressioner mot människorättsförsvarare i samband med deras arbete i dokumentationen av skadorna efter jordbävningen liksom humanitär hjälp till de drabbade”.

Kristna Fredsrörelsen medföljde under delegationsresan.

8

Några av de som var med under delegationsresan.

 

 

Elena Arnaiz , fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko.

 

 

[1] RED TDT – Nätverket Alla Rättigheter för Alla- består av 85 stycken nationella civilsamhällsorganisationer från 23 delstater i Mexiko.

[2] Deltog på delegationsresan gjorde: Red TDT ,CDH Digna Ochoa, CDH Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa), CDH Fray Matías de Córdova, el Colectivo de Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH), Voces Mesoamericanas y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ Chiapas),  Frente Cívico Tonalteco och  el Consejo Autónomo de la Costa samt internationell medföljning gjorde Kristna Fredsrörelsen och Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ).