toppbild mexiko 2016
Människorättsrörelser i gemensamt motstånd mot gruvdriften i Chiapas.
DSC_0101mindre

Foto från pilgrimsvandringen mot utvinningsindustrin i Chicomuselo. Foto: Emelie Lundberg

Under två dagar samlades ett 20-tal rörelser från hela Chiapas i det lilla bergsamhället Grecia för att i samlad grupp genomföra en pilgrimsvandring i motstånd mot gruvdriften i området. Kristna Fredsrörelsen var där och medföljde människorättscentret Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) och Padre Marcelo med Pueblo Creyente.

Tidigt på morgonen lämnade vi San Cristobal de las Casas för den sex timmar långa resan upp i bergen i sydöstra Chiapas. Församlingar, människorättscenter och sociala rörelser samlades för att gemensamt manifestera rätten till ett värdigt liv och sätta stopp för gruvdriften i Chiapas.

DSC_0043mindre

Foto på utsikten från samhället Grecia, där det förhandlas om att återuppta gruvverksamhet. Foto: Anja Grahn

Nya kraftantag

Gruvmotståndet i Chichomusuelo är aktuellt igen efter att ett gruvföretag åter vill öppna en gruva i samhället Grecia. En gruva vars aktiviteter stängdes ner 2009 efter lokala konflikter och mordet på människorättsförsvararen och gruvmotståndaren Mariano Abarca Roblero samma år. Det 50 år långa kontraktet med staten om att kunna bruka gruvan finns dock fortfarande kvar och kan därför sättas i verk. Vägarna som behövs för att frakta mineralerna ägs däremot av lokalbefolkningen och därför har det nu uppstått konflikt, då det nya gruvföretaget behöver kunna bruka vägarna. Åsikterna är delade hos lokalbefolkningen om huruvida gruvdriftverksamhet i området skulle vara till fördel eller nackdel för folket.

DSC_0055mindre

Foto på manifestationen som inledde mötet dagen innan pilgrimsvandringen. Foto: Anja Grahn

Fredligt motstånd

Dagen innan pilgrimsvandringen hade man möte mellan de olika rörelserna där de fick utrymme att dela sina erfarenheter, det spelades musik och hölls gudstjänster. Mötet började med en manifestation längs med vägen upp till den plats där eventet skulle hållas.

“Som kyrkor och sociala motståndsrörelser manifesterar vi våra handlingar som en del av en fredlig rörelse till förmån för livet, som alltid är öppen för dialog i sökandet efter lösningar på våra problem….” – utdrag från kommunikén för pilgrimsvandringen i oktober i år.

Flera rörelser delade med sig av erfarenheter om gruvföretagens ouppfyllda löften som byggandet av skolor, sjukvård och vägar. De berättade om hur gruvdriften har lett till förstörda marker och därmed dåligt skörd och odrickbart vatten.

DSC_0085mindre

Foto på bilkaravanen innan pilgrimsvandringen fortsatte till fots. Foto: Emelie Lundberg

Dagen för pilgrimsvandringen startade efter frukost och gudsmässa i samhället Flores Mágon, beläget nedanför berget. I en bilkaravan åkte vi till den bro där pilgrimsvandringen startade. Där slöt över 2500 personer upp, folk hade färdats i timmar för att visa solidaritet och enad front. Vandringen avslutades med ett tal och gudsmässa på torget i centrala Chicomuselo.

”Vi har beslutat att försvara livet och moder jord. Vi lever under konstant risk och under hot från företagen, organiserad brottslighet och staten som endast gynnar vägen för straffrihet, orättvisor ojämlikhet, exploatering och förakt mot vår urbefolkning och samhällen. Vi fördömer de hot som begåtts mot oss och uppmanar nationell och internationell solidaritet för vår kamp” utdrag från kommunikén.

DSC_0128mindre

Gustavo Bárcenas från Människorättsorganisationen Frayba, som Kristna Fredsrörelsen medföljer. Foto: Emelie Lundberg

Att det samlades så mycket folk från olika rörelser, säger Gustavo Bárcenas från Frayba, är för att folket inte går med på att tillåta gruvdriften.

”Vi är här för att visa att folket inte är går med på gruvdriften, den är ohälsosam, den förorenar och folket kommer inte tillåta det” –  Gustavo Bárcenas – Frayba

”Nu får vi se vad som händer i processen, och därefter se om vi skall gå vidare”, fortsätter Gustavo.

 

Anja Grahn, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen