toppbild mexiko 2016
“Det som främst försvårar arbetet för de mänskliga rättigheterna är att vi slutar göra det vi gör”
ZonaUrbanaTonalá5

Bild tagen i centrala Tonalá av Nataniel Hernández Nuñez

Det har gått över en vecka sedan den största jordbävningen på över 100 år ägde rum i Mexiko. Marken skakar fortfarande av alla efterkommande jordskalv. Samhällena som rapporterats ha mest skador är belägna längs kusten i Chiapas och Oaxaca, där jordbävningen lämnade efter sig byggnader i ruiner och flera människor skadades. Dessutom försvårar de markant arbetet för de människorättsorganisationer som är på plats.

Människorättsorganisationen Centret för de Mänskliga Rättigheterna Digna Ochoa AC (CDH Digna Ochoa), som Kristna Fredsrörelsen medföljer, är belägen i Tonalá på Chiapas kust. Sedan förra fredagen har centret dedikerat sin tid till att rapportera och följa upp skador som uppstått efter jordbävningen för att på så sätt kunna bistå med humanitär hjälp såsom att leverera mat och skapa en återuppbyggnadsplan för bostäder. Trots alla de skador som uppstått på vägarna åker de ut till drabbade samhällen för att undersöka deras situation och vilka behov som efterfrågas.

– När det uppstår naturkatastrofer som den här försvåras vårt arbete för de mänskliga rättigheterna genom att vi slutar göra det vi gör för att kunna hantera den nödsituation i vilka människors liv och deras fysiska hälsa är i fara, säger Nataniel Hernández Nuñez ordförande i CDH Digna Ochoa.

All kraft och energi är just nu dedikerad till att hjälpa de drabbade och att samla upp information om situationen i varje drabbat samhälle. – Nataniel Hernández Nuñez

Planen för de kommande dagarna är att se till att hjälp kommer fram till samhällena så de får fortsatt mat samt att lösa hur man kan hjälpa till med återuppbyggnad. På det stora hela jobbar vi för att folket skall kunna återgå till sitt vardagliga liv, säger Nataniel Hernández Nuñez.

Förra måndagen besökte Mexikos president Enrique Peña Nieto Tonalá, där han lovade att börja med återuppbyggnaden, ett löfte som de drabbade nu väntar på att myndigheterna skall uppfylla.

Den Interamerikanska Kommissionen för de Mänskliga Rättigheterna (CIDH) har gjort flera utlåtanden den senaste tiden relaterade till de senaste naturkatastroferna. Där uppmanar de staterna att anta mekanismer med delat ansvar och kollektivt svar för att möta situationen för den drabbade befolkningen, såsom att garantera humanitär hjälp genom inrättande av skydd som uppfyller grundläggande behov – vatten, mat, sanitär utrustning, sjukvård –  samt mekanismer som underlättar återuppbyggnaden av egendom och ägodelar eller ersättning för förlusten.

 

Anja Grahn, fredsobersvatör för Kristna Fredsrörelsen