toppbild mexiko 2016
“Vi som har bestämt oss för att försvara Moder Jord befinner oss i ständig risk “
Deltagarna presenterar problemen de har i sina lokalsamhällen. Foto: Philip Krook

Deltagarna presenterar problemen de har i sina lokalsamhällen. Foto: Philip Krook

Relationen mellan företag och mänskliga rättigheter i Mexiko är komplicerad. Handelsavtalet mellan Mexiko och EU, utvinningsprojekt, försummade rättigheter och hot är bara några av sakerna som oroar civilsamhället. Som ett led i detta samlades därför utsatta lokalsamhällen, jordbrukssamfund och urfolksgrupper i södra Chiapas för att utbyta erfarenheter och diskutera strategier.

Runt sextio personer sitter på plaststolarna som har satts ut av församlingen i Chicomuselo i södra Chiapas. De har kommit hit från runt om i delstaten, några dessutom från Oaxaca. De kommer från urfolksgrupper, från lokalsamhällen och från jordbrukssamfund. Det de har gemensamt, anledningen till att de har samlats här i Chicomuselo, är deras motstånd mot utvinningsprojekt i deras samhällen.

Det här året blev Chiapas kust en så kallad Särskild ekonomisk zon, vilket, enligt regeringens definition, är en geografisk zon med naturresurser och logistiska förutsättningar för att förvandlas till en högproduktiv region. De Särskilda ekonomiska zonerna lockar till sig många investeringar från stora multinationella företag på grund av de ekonomiska fördelarna de för med sig. Men alla är inte överens med initiativet.

Många problem

Deltagarna delar med sig av sina historier, problemen de har i sina samhällen. Från Acacoyagua berättar de att ett gruvprojekt gör allt i sin makt för att fortsätta utvinna titan och ilmenit på deras territorium, att de har utsatts för hot, trakasserier och förtal på grund av de blockader de upprättat vid ingången till gruvan för att stoppa utvinnandet. I Chicoasén kämpar de för att stoppa byggandet av dammen Chicoasén II, de som kommit därifrån berättar att de har tio arresteringsorder mot representanter för jordbrukssamfund. Urfolksgruppen Zoque flikar in att de, i dagsläget, har trettiotvå arresteringsorder för påstådda upplopp, skadegörelser och kidnappningar kopplade till sin kamp mot utvinningsprojekt. Och på det viset fortsätter det.

FN uttrycker sin oro

I mitten av januari besökte Michel Forst, FN:s special rapportör angående situationen för människorättsförsvarare, Mexiko. Efter besöket presenterade han en rapport där han lyfte fram ett antal farhågor i fråga om företag och mänskliga rättigheter i landet.

Jag mottog information om den inverkan som många företags aktiviteter har haft på lokalsamhällen runt om i landet och hur vissa företag kan ha haft en negativ påverkan på människorättsförsvarares ansträngningar, skriver han och ger några rekommendationer till företagen i Mexiko:
De bör offentligt erkänna och respektera den positiva roll som de mänskliga rättigheterna har i samhället. Företagen bör avstå från åtgärder som kan påverka åtnjutande av mänskliga rättigheter på ett negativt sätt.

I Chicomuselo utarbetar deltagarna ett gemensamt uttalande där de lyfter fram sina farhågor:

Vi som har bestämt oss för att försvara livet och Moder Jord befinner oss i ständig risk på grund av hoten från företagare, organiserad brottslighet och staten på dess tre förvaltningsnivåer som bara gynnar straffriheten, orättvisan, ojämlikheten, fördrivningen, exploateringen och föraktet mot våra urfolk, lokalsamhällen och jordbrukssamfund, förkunnar uttalandet.

Kristna Fredsrörelsen närvarade under den tre dagar långa sammankomsten i Chicomuselo. Den finansierades av Pax Christi International som är en katolsk fredsorganisation och organiserades av medlemmar från människorättscentren Frayba och Digna Ochoa tillsammans med Sipaz och lokala Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz.


Philip Krook, fredsobservatör i Mexiko