toppbild mexiko 2016
Kvinnor som är människorättsförsvarare möter särskilda risker

I området kring Palenque i norra Chiapas, arbetar Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM) sedan 18 år tillbaka med att främja kvinnors rättigheter; rätten till hälsa, till information och försvar av markrättigheter. Faktumet att de är kvinnor som arbetar med mänskliga rättigheter gör att de placeras i en särskild risksituation.

DSC_0150

Några av medarbetarna på CAM under ett seminarium om utmaningarna för människorättsförsvarare i regionen där de arbetar. Foto: Valentina Barchiesi

Casa de la Mujer Ixim Antsetic (CAM) grundades 1998 med syfte att erbjuda medicinsk vård och psykologiskt stöd till kvinnor utifrån ett genusperspektiv. Sedan grundandet har CAM även arbetat med jämställdhetsfrågor och med att stärka kvinnors självbestämmande, till exempel genom gemensamt arbete med barnmorskor och hälsokliniker på landsbygden. De stödjer också kollektiva processer genom att ge workshops i matsuveränitet, om kvinnors rättigheter, om rätten till hälsa och till information samt om urfolks rättigheter. Idag arbetar runt tio personer, samtliga kvinnor, på organisationen och de ger stöd och rådgivning till omkring 4000 personer om året.

Tillsammans med den brittiska organisationen Article 19, arbetar CAM med ett projekt för att lyfta fram rätten till information i urfolkssamhällen. De arbetar särskilt med olika grupper av kvinnor. Genom projektet skapar de utrymmen där kvinnors beslutsfattande har huvudrollen. Många av byarna de arbetar i påverkas direkt av olika storskaliga utvinningsprojekt.

– Tillgången till information är nästan obefintlig i urfolkssamhällena i det här landet, säger Jacqueline Villarruel, en av medarbetarna på CAM. Genom projektet vill vi stödja kvinnorna så att de ser sig själva som subjekt. De har rätt att använda information för att fatta beslut om frågor som rör deras egna kroppar och livssituation.

Säkerhetsincidenter – en vanlig verklighet

Precis som många människorättsförsvarare i Mexiko har personalen på CAM också utsatts för flera säkerhetsincidenter. Den allra senaste var ett inbrott på deras kontor den 8 december förra året. Än så länge är förövaren och motivet bakom okända, men intrång och stöld på människorättsförsvarares arbetsplatser och i deras hem är något som ofta sker i Mexiko. Mellan juni 2015 och maj 2016 rapporterade den mexikanska människorättsorganisationen ACUDDEH exempelvis om 17 olika inbrott i hem och på kontor tillhörande människorättsförsvarare. Därför tror CAM att incidenten kan ha med deras arbete att göra.

Incidenterna som CAM blivit utsatta för har sett olika ut. Under senaste året har personalen blivit övervakad, trakasserad och utsatt för smutskastningskampanjer. En av CAM:s medarbetare har sedan december skyddsåtgärder av en statlig mekanism som ska skydda människorättsförsvarare och journalister. Hon har numer en ”panikknapp” som vid överfall ska ringa upp alarmnummer, detta efter att ha blivit övervakad och trakasserad av den kommunala polisen. På grund av risksituationen medföljer KrF organisationen sedan augusti förra året för att stödja deras viktiga arbete.

Viktigt se till särskilda behov

Kvinnor som är människorättsförsvarare blir ofta utsatta för andra typer av risker än deras manliga kollegor. FN lyfter fram att de svårigheter som kvinnor som försvarar mänskliga rättigheter utsätts för kan kräva en mer omfattande analys och en särskild förståelse än i de fall där offret är en man. Enligt nätverket IM-Defensoras som arbetar med kvinnor som är människorättsförsvarare, så talar en om att kvinnor har särskilda skyddsbehov inte för att de utsätts för fler attacker, utan för att de utsätts på andra sätt eller för att den typ av attacker de faller offer för är annorlunda eller sker i andra sfärer än männens.

Jacqueline Villarruel kommenterar:
– Hoten, skrämseln och det låga förtroendet som jag har upplevt bara för att jag är kvinna har begränsat mig och lämnat spår.

Att dessutom försvara kvinnors rättigheter kan addera till riskerna, menar IM-Defensoras, då det kan tolkas som ett hot mot patriarkatets upprätthållande.

– Rätten till information är ett verktyg som kan bekämpa korruption och djupt rotade patriarkala system. En behöver stort mod, motståndskraft och framförallt uthållighet för att nå en betydelsefull förändring, avslutar Jacqueline Villarruel.

Miriam Steinbach, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko

Resumen en español: En la región que rodea Palenque, en el norte de Chiapas, la organización civil Casa de la Mujer Ixim Antsetic desde hace 18 años promueven los derechos de las mujeres; el derecho a la salud, a la información y la defensa de sus tierras. El hecho de ser mujeres defensoras de derechos humanos las coloca en una situación especial de riesgo. Leer artículo en español.