toppbild mexiko 2016
De uppmärksammar migranters våldsamma verklighet

Den mexikanska civilsamhällesorganisationen Voces Mesoamericanas har arbetat med migranters rättigheter under fem år i södra Mexiko. Som medlemmar i det mexikansk-guatemalanska nätverket Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG) var de i november förra året med och anordnade en internationell observationsresa i gränsregionen i de bägge länderna. Syftet: att synliggöra situationen för mänskliga rättigheter i regionen.

dsc_0076

Bland de 30 deltagande observatörerna fanns representanter från EU, från internationella och nationella organisationer samt akademiker. Här vid järnvägsspåren i Palenque. Foto: Valentina Barchiesi

Observationsresan, som gick under namnet Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos (MODH) inleddes den 9 november i Guatemala City för att avslutas en vecka senare på det centrala torget i San Cristóbal de las Casas i Mexiko med en politisk och kulturell aktion. Bland de 30 deltagande observatörerna fanns representanter från EU, från internationella och nationella organisationer samt akademiker. Mer än 70 organisationer och kollektiv samt runt 1600 personer som fallit offer för tvångsförflyttningar, för våld mot migranter eller flyktingar eller för könsrelaterat våld tog emot observatörerna längs med vägen. De bidrog alla till att ge en bred bild av bakgrunden till migrationsströmmarna i regionen och av den verklighet som migranterna som korsar Mexikos södra gräns lever i. Situationen för de personer som arbetar med att försvara migranternas rättigheter samt med land- och markrättigheter togs också upp.

– Styrkan med MODH har varit att vi har kunnat göra en gemensam analys, kommenterar Enrique Vidal från den mexikanska organisationen Voces Mesoamericanas. När en person flyr sker det utifrån ett akut behov. När vi organisationer sedan tar emot personen för att ge hen stöd kan vi hjälpa till att skänka en mening till det upplevda traumat och rekonstruera smärtan och våldet hen har upplevt, förklarar han.

dsc_0133

Migranter på ett härbärge i Tenosique delar med sig av sina historier. En orsak till att människor migrerar från Centralamerika och Mexiko är den ökade militariseringen för att bereda väg för storskaliga ekonomiska projekt. Foto: Miriam Steinbach

Nya former av migration och fördrivningar

Observatörerna publicerade vid observationsresans slut ett pressmeddelande. Där lyfter de fram att en orsak till att människor migrerar från Centralamerika och Mexiko som sällan uppmärksammas, är den ökade militariseringen av flertalet regioner för att bereda väg för storskaliga ekonomiska projekt så som gruvor eller vattenkraftverk. De menar att de vittnesmål som de hört under resan visar på en djup kris vad gäller kränkningar av migranters rättigheter samt av de personer som försvarar markrättigheter. Det rör sig om fall av hot, kriminalisering, människohandel, försvinnanden, kidnappningar, rån och överfall, tortyr och mord. I majoriteten av fallen uppges förövarna ha direkta kopplingar till statliga aktörer – tjänstemän, poliser eller militärer som handlat i samröre med organiserad brottslighet eller med nationella och multinationella företag.

Enrique Vidal tillägger:
– Många av de personer som migrerar från Honduras eller El Salvador idag flyr systematiskt och livshotande våld. Trots detta erkänns de inte som flyktingar av mexikanska och amerikanska myndigheter, även fast de skulle kunna få asyl i enlighet med internationella parametrar för skydd av flyktingar.

Bland de vittnesmål som migranterna delade med sig av till observatörerna vill Vidal särskilt lyfta fram historierna som berättats av kvinnor eller av HBTQ-personer. Två grupper som möter en allt våldsammare kontext. De senaste åren har en ökning av HBTQ-personer som lämnar sina hemländer i Centralamerika rapporterats och antalet kvinnor samt hela familjer med små barn som migrerar har även det ökat.

– Den traditionella bilden av en stark, ung man som klättrar upp på godståget La Bestia för att ta sig till USA stämmer inte längre med verkligheten, menar Vidal. Migrationens demografi håller på att förändras som ett symptom på det ökande våldet i centralamerikanska länder.

dsc_0316

Observatörsresan avslutades på det centrala torget i San Cristóbal de las Casas i Mexiko med en politisk och kulturell aktion. Foto: Miriam Steinbach

Ett initiativ som fortsätter

Den första etappen av MODH har avslutats, men MTMG ser behovet av att fortsätta initiativet. De föreslår ett permanent observationsprojekt i gränsområdet för att gemensamt kunna dokumentera och analysera kränkningar av mänskliga rättigheter. ”Vi vill att denna ansträngning och sammanslagning av olika kamper görs till en mångfärgad väv, ett nätverk av folk och samhällen vid gränsen mellan Mexiko och Guatemala som sakta men säkert kan konstruera en kritisk, mångfacetterad och engagerande bild av verkligheten. Ett mesoamerikanskt initiativ som inkluderar kamperna i Centralamerika och södra Mexiko.”

I en rapport som Kristna Fredsrörelsen nyligen publicerat understryker vi att människorättsförsvarare som arbetar med migranters rättigheter löper höga risker att utsättas för hot och våld. Under MODH var KrF närvarande för att erbjuda skydd till aktiviteten och dess deltagare.

Mesa Transfronteriza Migraciones y Género är ett nätverk av runt 30 organisationer och kollektiv i Mexiko och Guatemala som arbetar med migration, rätt till hälsa, kvinnors och ungas rättigheter samt markrättigheter.

Miriam Steinbach, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko

Resumen en español: La OSC mexicana Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes tiene cinco años de experiencia de trabajar con la comunidad migratoria en el sur de México. Como miembros de la red binacional Mesa Transfronteriza Migraciones y Género organizaron en noviembre el año pasado una Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos (MODH) en la zona transfronteriza de Guatemala y México.  El propósito: hacer visible la situación de los derechos humanos en la zona transfronteriza haciendo énfasis en las causas estructurales y en los actores responsables de las violaciones a los mismos.