toppbild mexiko 2016
Ny koordinatör på plats i Mexiko

Sedan en månad tillbaka är Kristna Fredsrörelsens nya koordinatör för fredtjänstprogrammet i Mexiko på plats i San Cristóbal de las Casas. Emma Idestrand har en lång bakgrund av engagemang för mänskliga rättigheter och fredsfrågor och under 2014 var hon också fredsobservatör i Mexiko. Lär känna henne, hennes syn på ickevåld och på Kristna Fredsrörelsens arbete med människorättsförsvarare i Mexiko.

dsc_0152-001

Kristna Fredsrörelsens team av fredsobservatörer i Mexiko samlat. Fr. v. Miriam Steinbach, Valentina Barchiesi, Julius Copcutt, Emma Idestrand och Josefine Sjöberg. Foto: KrF

Berätta lite om din bakgrund!

Jag har varit aktiv i folkrörelser och engagerat mig för mänskliga rättigheter nästan hela mitt liv, både i mitt yrkesliv och som volontär i olika sammahang. Jag har fått möjlighet att se hur människor och deras organisering kan leda till positiv samhällsförändring; på landsbygden i El Salvador har jag träffat kvinnor som föder upp höns och som tillsammans organiserar sig för politisk påverkan, i Kista utanför Stockholm har jag träffat fritidsledare som skapar möjligheter för unga att göra sina röster hörda och i Palestina och Israel har jag träffat fredsaktivister som kämpar mot ockupation. Alla dessa människor har gett mig en övertygelse om att förändring är möjligt.

En annan erfarenhet som jag har med mig in i min nya roll som koordinatör för Kristna Fredsrörelsens (KrF) projekt i Mexiko, är att jag under många år har varit egenföretagare. Som småföretagare har jag ofta behövt ”koka soppa på en spik” vilket kan komma till användning när en jobbar med mänskliga rättigheter i utmanande sammanhang.

Hur började ditt engagemang för fredsfrågor?

Jag har under lång tid arbetat med mänskliga rättigheter, men första gången jag arbetade praktiskt med fredsfrågor var 2011 då jag fick ett uppdrag som internationell observatör i Palestina och Israel inom ramen för det så kallade Följeslagarprogrammet.

Jag fick då med egna ögon se hur preventiv närvaro kan användas som en icke-våldsmetod i en konflikt. För mig blev det tydligt att konflikter inte kan lösas med militära insatser, utan att fred nås genom icke-våld.

Varför har du valt att arbeta för KrF i Mexiko?

För tre år sedan sökte jag mig till Kristna Fredsrörelsen för att arbeta som fredsobservatör i Mexiko. Mitt första intryck av Kristna Fredsrörelsen var att det är en organisation vars arbetsmetoder ger utrymme för lokalbefolkningen att utveckla sin kamp för mänskliga rättigheter utefter sin egen agenda. Arbetet som fredsobservatör innebär att gå brevid, snarare än att sätta dagordningen för hur civilsamhället i verksamhetsländerna ska arbeta. Det var en av anledningarna till att jag sökte mig till Kristna Fredsrörelsen då, och än idag ser jag det som en av organisationens stora styrkor.

Efter att jag avslutat mitt uppdrag som fredsobservatör i Mexiko i delstaten Chiapas, reste jag tillbaka till Sverige och började arbeta på Kristna Fredsrörelsens kansli som ansvarig för projektet i Guatemala. Detta uppdrag gav mig förmånen att lära känna och inspireras av det viktiga arbetet som människorättsförsvarare i Guatemala gör för historisk rättvisa och mänskliga rättigheter. Eftersom att jag fortsatte att arbeta inom Kristna Fredsrörelsen när jag kom tillbaka till Sverige fick jag också chans att fortsätta följa projektet i Chiapas på nära håll. Jag hade hela tiden en känsla av att jag ville komma tillbaka till projektet i Mexiko någon dag i framtiden. Den dagen kom snabbare än jag trott, och nu är jag här!

Vart vill du ta projektet under den tid du ska arbeta i Mexiko?

Kristna Fredsrörelsens projekt i Mexiko har utvecklats mycket under senaste åren och idag finns en välfungerande verksamhet där organisationerna vi arbetar med och medföljer ges ökat handlingsutrymme genom arbetet Kristna Fredsrörelsen gör för ökat skydd och säkerhet. Tillsammans med mina kollegor i Mexikoprojektet hoppas jag kunna förvalta detta under kommande år och succesivt utveckla arbetet för att människorättsförsvarare i Mexiko ska kunna organisera sig utan att mötas av våld.

Jag hoppas att vi genom våra ickevåldsmetoder kan bidra till att öka deras möjligheter till att skapa positiv förändring så att de kan vara en del av den globala rörelsen för fred.

Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2016

Resumen en español: La nueva coordinadora del equipo de SweFOR en México, Emma Idestrand ya se unió al equipo en San Cristóbal de las Casas. Aquí nos da una pequeña introducción de sus experiencias previas y de sus expectativas de su nuevo puesto de trabajo creando espacios para defensoras y defensores de derechos humanos.