toppbild mexiko 2016
Riskfyllt engagera sig för mexikanska präster

Inom den katolska kyrkan i Mexiko finns en lång historia av engagemang i sociala frågor. Runt om i landet engagerar sig församlingar, präster, nunnor och munkar för människors rättigheter – för migranter, för urfolk, för rätten till mark och till sjukvård. Urfolksprästen och ledaren av den sociala rörelsen Pueblo Creyente de Simojovel (”Det troende folket i Simojovel”), Marcelo Pérez Pérez, som vi vid ett flertal tillfällen har skrivit om här på bloggen, är ett exempel på en av alla de positiva krafterna i det mexikanska samhället.

dsc_0103-001

El Pueblo Creyente Simojovel och prästen Marcelo Pérez under en pilgrimsvandring till stöd för de strejkande lärarna då Kristna Fredsrörelsen närvarade som observatörer. Foto: Julius Copcutt

Men att vara präst och arbeta med mänskliga rättigheter är inte helt ofarligt. Under de fyra senaste åren har 15 katolska präster mördats i Mexiko. Bara under september i år mördades tre präster; två av dem i delstaten Veracruz och en i delstaten Michoacán.

”Jag ser det som ett hot mot alla präster i Mexiko,” säger prästen Marcelo. ”Det är en varningssignal.”

Marcelo är verksam som präst i samhället Simojovel, i delstaten Chiapas som ligger i södra Mexiko. Han är konstant övervakad, vart han än går, i kyrkan, i församlingshuset, under gudstjänsterna. Det finns alltid någon som står utanför kyrkan i Simojovel där han arbetar. De vet när han kommer och följer efter honom när han går, men på avstånd. Marcelo har lärt sig att känna igen vilka de är. Han berättar att det allt som oftast finns en bil eller en motorcykel som följer efter honom under hans resor i delstaten.

Planerar tio dagar lång protestvandring

Nyligen blev Marcelo utnämnd till samordnare för sociala frågor i San Cristóbals stift av biskopen Felipe Arizmendi. Marcelo är väldigt glad för sitt nya uppdrag, där han själv ser att han kommer att kunna stötta och hjälpa fler människor. Han tror att mycket av hans arbete kommer att kretsa kring att stötta samhällen som strider för rätten till sin mark, vilket är en högst aktuell fråga i och med de många storskaliga ekonomiska projekten som planeras i regionen, så som gruvutvinning och vattenkraftverk.

I mitten av november planeras en av de lägsta demonstrationerna hittills som Pueblo Creyente har medverkat i. Under tio dagar kommer 11 olika samhällen i Chiapas gemensamt vandra för fred, för urfolks rättigheter och för rätten till mark. Kristna Fredsrörelsen kommer att närvara under demonstrationen för att ge skydd åt Pueblo Creyente och Marcelo i deras arbete som människorättsförsvarare.

”Om inte Simojovels församling hade börjat pilgrimsvandra, hade kanske ingen annan församling heller gjort det. Vi var först och efter oss har många följt efter,” säger Marcelo Pérez Pérez.

Josefine Sjöberg, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko

Resumen en español:
Ser sacerdote y tener un compromiso social puede implicar grandes riesgos en México. Durante los últimos cuatro años 15 párrocos han sido asesinados en el país. El padre Marcelo Pérez sacerdote párroco del Pueblo Creyente de Simojovel, quien también vive bajo altos riesgos, lo ve como una alerta y una amenaza contra todos los sacerdotes.