toppbild mexiko 2016
PERSONPORTRÄTT. ”Den dagen jag dör vill jag veta att vi är fria”

Jacqueline Villarruel Ortega har sedan länge slutat att se sitt arbete som bara ett jobb. Det har kommit att bli en övertygelse om ett sätt att leva som genomsyrar hela hennes liv. Jacqueline är en av Mexikos många ovärderliga försvarare av de mänskliga rättigheterna. Men hon är också praktiserande buddhist som, när möjlighet ges, passar på att sjunga karaoke.

bild-jackie_3

Jacqueline Villarruel är människorättsförsvarare. Hon tror på en kollektiv kamp för förändring. Foto: Valentina Barchiesi

Det är svårt för Jacqueline att dra sig till minnes när hennes engagemang för mänskliga rättigheter började. Hon menar att hon alltid känt behovet av att kämpa mot orättvisor i samhället. På högstadiet skrev hon och hennes kusin för skoltidningen som upprepade gånger valde att inte publicera deras artiklar då de inte ansågs passande.

– Då bestämde vi oss för att trycka ett eget informationsblad där vi lyfte hur vår yttrandefrihet hade blivit kränkt. Det var första gången jag insåg att något inte är som det borde vara i vårt samhälle, berättar Jacqueline.

Jacqueline som är född och uppvuxen i Mexiko City, bor idag i Palenque i delstaten Chiapas i södra Mexiko där hon arbetar med i organisationen Casa de la Mujer Ixim Antsetic, som medföljs av Kristna Fredsrörelsen sedan augusti i år. Där arbetar hon i bland annat ett projekt som har som mål att främja rätten till information. Hennes roll är att stötta kvinnor i samhällena så att de ska få tillgång till information om sina rättigheter, såsom t.ex. rätten till sjukvård. Projektet drivs i samarbete med den brittiska organisationen Article 19. Via projektet arbetar Jacqueline även med samhällen där storskaliga ekonomiska projekt genomförs eller är planerade. Invånarna delges den information som finns tillgänglig om de planerade projekten och får även workshopar och stöd i hur de kan organisera sig som ett sätt att kräva sina rättigheter. För Jacqueline innebär hennes jobb utbyten av erfarenheter och kunskap.

–  Det finns fortfarande en idé inom världen jag jobbar i, att  det är personerna som vi arbetar med som behöver något av oss. Möjligheten att  få arbeta i samhällena har visat mig att jag har lika mycket att lära av dem och det har påmint mig om att alltid ha mina ögon och mitt hjärta öppna för lärande, säger Jacqueline.

bild-jackie

Jacqueline Villarruel under en karavan tillsammans med företrädare för olika samhällen som protesterar mot storskaliga projekt på deras marker. Foto: Valentina Barchiesi

En resa fylld av motgångar och lärdomar

Vägen från att skriva för skoltidningen på högstadiet och arbetet idag på Casa de la Mujer Ixim Antsetic har varit fyllt med olika uppdrag och erfarenheter. Jacqueline har bland annat arbetat frivilligt på Chiapas mest välkända människorättscenter, Frayba, som även de medföljs av Kristna Fredsrörelsen.

Det har dock inte alltid varit en lätt väg att gå. I ett land där människorättsförsvarares handlingsutrymme ofta begränsas har Jacqueline fått motta flera hot på grund av sitt arbete och hon blir ofta nedvärderad på grund av att hon är ung och kvinna.

–  Försöken att skrämma mig har lämnat många spår. Likgiltigheten och ignoransen hos myndigheterna har försvårat mitt arbete många gånger.

Kvinnor som arbetar med att försvara de mänskliga rättigheterna utsätts ofta för andra typer av hot och diskriminering än deras manliga kollegor. Enligt Mesoamerican Initiative of Women Human Rights Defenders rapport om hot och våld mot kvinnor som är människorättsförsvarare, är bland annat machistiska hot och förolämpningar vanligt förekommande.

– Ifrågasättandet som jag har bemötts av i vissa utrymmen endast på grund av att jag är ung och kvinna är begränsande, förklarar Jacqueline.

Trots svårigheterna som Jacqueline har stött på i sitt arbete är motivationen till att fortsätta arbeta som människorättsförsvarare stark. Hon finner sin drivkraft i sin religion och i vad hon kallar för den kollektiva kampen för förändring – en vetskap om att vi är många som, sida vid sida, kämpar för en annan värld.

Min dröm är att, dagen jag dör, veta att vi är fria.  Fria att drömma, att utrycka oss och fria att leva, säger Jacqueline. När den dagen kommer vill jag veta, att min kamp har bidragit till en förändring i den här världen, avslutar hon.  

Valentina Barchiesi, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko

Resumen en español: Jacqueline Villaruel Ortega, originaria de la Ciudad de México, es una de muchas invalorables defensoras de derechos humanos en México. Ella trabaja por la Casa de la Mujer Ixim Antsetic en Palenque, por el momento en un proyecto que promueve el derecho a la información en las comunidades, junto con la organización el Artículo 19. El blog cuenta un del camino de Jacqueline y de sus experiencias como defensora de derechos humanos.