toppbild mexiko 2016
Nyhetssammanfattning: Markant ökning av godtyckliga frihetsberövanden och ett FN-besök kastar ljus på företags agerande

Mexikoteamet sammanfattar de viktigaste nyhetshändelserna i landet från augusti månad.

Foto: CINU México/Antonio Nieto

Foto: CINU México/Antonio Nieto

Företags arbete med mänskliga rättigheter under luppen

FNs arbetsgrupp för företag och mänskliga rättigheter avslutade den 9 september ett 10 dagar långt besök i Mexiko. Syftet med besöket var att idenfiera olika initiativ, möjligheter och utmaningar för implementeringen av FNs riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter i Mexiko.

Under besöket träffade arbetsgruppen människorättsförsvarare, civilsamhällesorganisationer, regeringsrepresentanter, företrädare för det privata näringslivet samt representanter för statliga bolag och statliga utvecklingsprogram. Dessutom genomfördes fyra fältbesök i olika delstater i Mexiko. Besöken gjordes på platser där företags agerande har fått konsekvenser för, och blivit ifrågasatta av, civilbefolkningen. Problematik som undersöktes var två förorenade floder i delstaterna Sonora och Jalisco. Dessutom besökte de samhällen som påverkas av ett storskaligt vägbyggesprojekt i Xochicuautla, delstaten Mexiko, samt områden där det är konflikt kring vindkraftsparker i delstaten Oaxaca.

I en första kommentar kring besöket skrev gruppen bland annat att företag i Mexiko måste göra mycket mer för att upprätthålla standarder för mänskliga rättigheter och inte söka dra nytta av straffrihet och korruption. Gruppen framhöll också att de främsta orosmolnen, kring brott mot de mänskliga rättigheterna där företag är involverade, rör sig kring storskaliga ekonomiska projekt inom bland andra gruvnäringen och energisektorn.

”Att försvara mänskliga rättigheter i Mexiko: Normaliseringen av politiskt förtryck”

acuddehrapport

Ovanstående är titeln på en färsk rapport om situationen för de personer och organisationer som försvarar de mänskliga rättigheterna i Mexiko. Comité Cerezo México som Kristna Fredsrörelsen medföljer, tillsammans med ACUDDEH och en nationell kampanj mot påtvingade försvinnanden, dokumenterar sedan fem år tillbaka övergrepp mot människorättsförsvarare i Mexiko. Arbetet resulterar i en årsrapport som analyserar den samtida politiska och sociala kontexten som människorättsförsvarare lever och verkar i.

Det rapporten bland annat slår fast är en markant ökning av godtyckliga frihetsberövanden under 2015 och en allmän ökning av kränkningar av människorättsförsvarares rättigheter. Detta i takt med ett ökat socialt missnöje och utsatthet bland större delar av befolkningen. Enligt rapporten är godtyckliga frihetsberövaden en medveten strategi för att bromsa sociala rörelser och begränsa deras rättigheter att protestera. I förlängningen innebär detta även en kriminalisering av organisationers och människorättsförsvarares arbete. De delstater med högst antal registrerade attacker mot människorättsförsvarare är även de där fattigdomen är som mest utbredd; Guerrero, Chiapas och Oaxaca.

Lärarna i uppror: 130 dagar av strejk

Lärarstrejken i protest mot regeringens utbildningsreform fortsätter. De delar av lärarkåren som befinner sig i strejk i delstaten Chiapas gick i tisdags in på sin etthundratrettionde dag i uppror. I delstatshuvudstaden Tuxtla Gutiérrez fortsätter en permanent manifestation att ockupera delar av centrum och det centrala torget. Den dialog som påbörjades mellan den federala regeringen och lärarfacken har legat nere sedan i augusti och hittills har de båda partern inte lyckats komma fram till några lösningar på situationen. I Chiapas fortsätter många skolor att vara stängda på grund av strejken medan facken fortsatt söker dialog med regeringen.

Julius Copcutt, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko

Resumen en español: Esta entrada de blog es un resumen de algunos hechos recientes en México.
El grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos visitó a México en agosto y, en su primer comentario posterior a la visita mencionaron varios retos que tiene México para proteger los derechos humanos.
El Comité Cerezo México, a quienes acompaña SweFOR, publicaron junto con ACUDDEH su informe anual sobre la situación que viven las personas defensoras de derechos humanos. Señalan que las desapariciones forzadas han aumentado este último año.
Y en Chiapas la huelga de los maestros ya ha superado 130 días.