toppbild mexiko 2016
“Vi har skyldighet att visa att mexikanska staten inte skyddar mänskliga rättigheter”

Organisationer samlades den 20 juni i Bryssel för fjärde gången till ett seminarium för civilsamhället som skedde i samband med att Mexikos och EUs dialog gällande mänskliga rättigheter hölls för sjätte gången i ordningen. Seminariet är ett strategiskt möte för de mexikanska organisationerna där de kan ta upp frågor som väcker oro på internationell nivå. I ett gemensamt uttalande påpekar organisationerna att det är brådskande att regeringarna från bägge regioner går från ord till handling.

30 organisationer deltog under seminariet i Bryssel, bl. a. Frayba som medföljs av KrF. Foto: EU

30 organisationer deltog under seminariet i Bryssel, bl. a. Frayba som medföljs av KrF. Foto: EU

15 mexikanska organisationer och 15 organisationer från olika EU-länder samlades under en dag för att ta upp olika teman som utgör utmaningar för Mexiko vad gäller mänskliga rättigheter. Några av ämnena som diskuterades var ett förstärkande av rättsstaten, inklusive bekämpandet av den utbredda straffrihet som råder i landet, situationen för migranter, flyktingar och tvångsförflyttade, samt företags ansvar för mänskliga rättigheter. Genomgående tema under samtliga diskussioner och analyser var även situationen för människorättsförsvarare.

Tanken med seminariet är att det ska bidra till och berika dialogen mellan den mexikanska regeringen och EU-kommissionen. Ansvarige för politiska frågor på EU-delegationen i Mexico City, Amador Sánchez, kommenterar:

– Seminariet och dialogen bjuder in till samtal och utbyte av goda erfarenheter vad gäller mänskliga rättigheter mellan de europeiska länderna och Mexiko. Från EU-håll ser vi det inte som en ett utrymme för kritik, snarare ett interaktivt möte.

Viktigt utrymme för att synliggöra människorättssituation

Civilsamhällesorganisationerna, å sin sida, uttrycker missnöje med den passivitet som EU-länderna tillsammans med mexikanska staten uppvisar inför problematiken med människorättskränkningar i Mexiko. I ett gemensamt uttalande publicerat dagen efter seminariet skriver de:

”Om Mexiko och EU utåt sett och i multilaterala forum vill visa sitt engagemang för mänskliga rättigheter, borde den hållningen också avspegla sig i frihandelsavtalet mellan dessa länder, i direkta aktioner inom och utanför länderna när kränkningar av de mänskliga rättigheterna begås, såväl som i dialoger då man utbyter erfarenheter”.

Människorättscentret Frayba var en av de mexikanska organisationerna som deltog i seminariet. Frayba är en ekumenisk organisation som arbetar för att främja och försvara de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på Chiapas urfolk. Frayba arbetar aktivt för fred genom att synliggöra militarisering samt genom att dokumentera och anmäla människorättskränkningar. Kristna Fredsrörelsen medföljer centret för att uppmärksamma och minska de risker som Fraybas personal lever i.

Internationellt påverkansarbete viktigt för Frayba och för försvarandet av mänskliga rättigheter

Jorge Luis Hernández är ansvarig för internationell påverkan på Frayba i Chiapas. Foto: Frente Cívico

Jorge Luis Hernández är ansvarig för internationell påverkan på Frayba i Chiapas. Foto: Frente Cívico

– Det är otroligt viktigt för oss att kunna synliggöra och bevisa den kris som mänskliga rättigheter genomlever i Mexiko. Straffrihet och korruption är sammanlänkade med MR-kränkningar, påpekar Jorge Luis Hernández som ansvarar för internationell påverkan på Frayba.

Internationella möten möjliggör för Frayba att lägga fram värdefull och riktig information i beslutsfattande utrymmen vilket utgör en viktig del i ett omfattande försvar av de mänskliga rättigheterna.

– Som en del av civilsamhället har vi skyldighet att visa att den mexikanska staten inte uppfyller sitt internationella ansvar att främja, respektera och skydda de mänskliga rättigheterna, förklarar Hernández.

Bland andra organisationer som deltog i seminariet fanns KrFs samarbetsorganisation Serapaz, migranthemmet La 72 och PBI.

Miriam Steinbach, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko

Leer artículo en español.