toppbild mexiko 2016
Kristna Fredsrörelsen firar 15 år i Mexiko tillsammans med MR-försvarare och nordiska ambassader

Den 25 februari fyllde Kristna Fredsrörelsen 15 år i Mexiko vilket firades med en heldag om mänskliga rättigheter tillsammans med människorättsförsvarare och inbjudna representanter från de nordiska ambassaderna Sverige, Norge, Finland och Danmark i Mexiko. Under dagen genomfördes flera aktiviteter med syfte att kunna förbättra Kristna Fredsrörelsens arbete de kommande åren.

Medföljda och ambassader

Fr. v: Antonio Díaz, Martín Ramírez, Raymundo López, Jorge Luis Hernández, Alejandro Cerezo, Birgitte Sylthe, Marci Hernández, Nataniel Hernández, Padre Marcelo Pérez, Caroline Andersson, Ignacio Hernández, Jöran Lindeberg, Daniela Arroyo, Fernando Valadez, Alexander Leopold Watts, Javier Enriquez, Alberto Solís, Anna Hällerman, Josefine Sjöberg, Hanna Gehör, Pedro Faro och Michael Chamberlin. Foto: Svenska ambassaden

Vi är här som följeslagare till Kristna Fredsrörelsen för att dem i sin tur ska kunna medfölja er, så att ni ska kunna utföra ert arbete i lugn och ro, sa Anna Hällerman, första ambassadsekreterare på Sveriges ambassad i Mexiko, till de medföljda MR-försvararna.

Dagen inleddes med aktiviteter både i San Cristóbal de las Casas och delstatshuvudstaden Tuxtla Gutiérrez. Medan de medföljda MR-försvararna gav återkoppling på resultaten av Mexikoprojektets senaste externa utvärdering, deltog de nordiska ambassaderna och den mexikanska freds- och MR-organisationen SERAPAZ i ett möte med representanter från delstatsregeringen.

Under mötet förklarade Kristna Fredsrörelsen sitt arbete närmare, liksom de olika sorters risker och hot, däribland övervakning, IT-attacker, förtal och stigmatisering som MR-försvarare drabbas av, som en konsekvens av sitt engagemang. Framför allt diskuterades prästen Marcelo Pérez Pérez situation. Sedan mars 2015 har han varit föremål för 14 attacker av olika slag på grund av sitt arbete mot korruption, brottslighet, prostitution och alkoholism i kommunen Simojovel. Bland annat har han mottagit flera dödshot och enligt uppgift har en grupp yrkesmördare anlitats för att ta steget från ord till handling. Trots att den Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter (IACHR) i september i fjol uppmanade den mexikanska staten att ge skyddsåtgärder åt prästen Marcelo har hoten mot honom fortsatt.

MR-försvarare: ”Vi är en nagel i ögat för regeringen”

Under mötet sa sig representanten för delstatsregeringen, Secretario General de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, vara i konstant kontakt med prästen Marcelo Pérez, samt att vara fortsatt beredd på att implementera skyddsåtgärderna. Vid mötets slut säger Juan Carlos ”jag hoppas att ni [Kristna Fredsrörelsen] och de MR-försvarare som ni medföljer ska kunna utföra ert arbete utan att känna er övervakade, eller förföljda överhuvudtaget.”

Det uttryckte även Kristna Fredsrörelsens medföljda MR-försvarare under en lunch senare på dagen i San Cristobalde las Casas, där de presenterade sitt arbete för de nordiska ambassaderna och de risker det medför. Ambassaderna fick ansikten på personerna som flertalet gånger utsatts för olika angrepp. ”Vi är en nagel i ögat för regeringen”, berättade människorättsförsvararna.

Tills den dag kommer då MR-förvarare kan känna sig helt trygga i sitt arbete fortsätter Kristna Fredsrörelsen tillsammans med civilsamhället att förbättra medföljningsarbetet. 15-årsfirandet inleddes därför med en paneldebatt om den internationella medföljningens utmaningar och möjligheter.

Fr. v: Michael Chamberlin, Nataniel Hernández, Pedro Faro, Marina Pages, Concepción Suárez, Anna Hällerman och Alberto Solís Foto: Miriam Steinbach

Fr. v: Michael Chamberlin, Nataniel Hernández, Pedro Faro, Marina Pages, Concepción Suárez, Anna Hällerman och Alberto Solís. Foto: Miriam Steinbach

Anna Hällerman från Sveriges ambassad öppnade diskussionen med att erkänna de framsteg som gjorts i Mexiko vad gäller lagar och institutioner. Men trots detta, påpekade hon, har hoten mot MR-försvarare ökat, vilket begränsar deras arbete och nödvändiggör närvaron av organisationer som Kristna Fredsrörelsen.

”Våra rättigheter kränks till stor del av männen i vår närhet: fäder, bröder, kollegor, partners, grannar, främlingar”.

Concepción Suárez, tidigare ledare för kvinnorättscentret Centro de Derechos de la Mujer, numera knuten till medieorganisationen Promedios, fokuserade på kvinnliga MR-försvarares. Hon la fram ett förslag om att möjliggöra möten mellan kvinnliga MR-försvarare för att utveckla egna skyddsstrategier anpassade till deras specifika situation.

Michael Chamberlin, civilsamhällesrepresentant i styrelsen för den statliga Mekanismen för skydd av MR-försvarare och journalister, menade att den största utmaningen för internationell medföljningen är att skapa en avskräckande effekt gentemot företag och organiserad brottslighet.

”Borgmästarämbetena tänker inte särskilt mycket på politiska kostnader”, sa Alberto Solís, verksamhetsledare för SERAPAZ, och tillade att det är en utmaning att skapa avskräckningseffekt på lokal nivå, där våldshandlingarna, enligt honom, brukar vara som mest brutala.

Han fick medhåll av verksamhetsledaren för människorättscentret Frayba, Pedro Faro, som dock lade till att Kristna Fredsrörelsen är en del av den internationella solidaritet som har riktat världens ögon mot Chiapas.

Verksamhetsledaren för Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Nataniel Hernández, höll med om mycket som sagts av hans panelkollegor, och sa att Kristna Fredsrörelsen bidragit till att stärka centrets kunskaper inom IT-säkerhet och riskanalys.

Paneldiskussionen var ett tillfälle för ambassaderna att ta del av en bred bild av situationen för MR-försvarare i Chiapas.

För mig har det varit en viktigt att kunna vara här idag och lära mig om situationen för mänskliga rättigheter i Chiapas, sa Hanna Gehör från Finlands ambassad.

Marci Hernández, fredsobservatör i Mexiko

Aquí puedes leer el texto en español.