toppbild mexiko 2016
Prästen Marcelo och Pueblo Creyente fortsätter att vandra för fred och rättvisa

För ett år sedan anordnare prästen Marcelo Pérez Pérez och hans rörelse Pueblo Creyente en fyra dagar lång pilgrimsvandring från Simojovel till Chiapas delstatshuvudstad Tuxtla Gutiérrez. I måndags den 21 mars genomfördes ännu en vandring.

Fredsobservatör Josefine Sjöberg. Foto: Valentina Barchiesi

Fredsobservatör Josefine Sjöberg medföljer pilgrimsvandringen.  Foto: Valentina Barchiesi

Tusentals människor hade samlats utanför Simojovel, för att tillsammans vandra in till stadens centrum. Marcelo är frontfigur för rörelsen Pueblo Creyentes uppmärksammade kamp för ett tryggare och rättvisare samhälle. Kristna Fredsrörelsen som har medföljt Marcelo sedan ett år tillbaka, fanns på plats under pilgrimsvandringen.

De krav på förändring i samhället som Pueblo Creyente ställer på den mexikanska staten och lokala politiker utmanar den ekonomiska och politiska makten, som i generationer har präglats av inflytelserika familjer. Pueblo Creyente ifrågasätter de nuvarande strukturerna, vilket upplevs som ett hot av rådande officiella och inofficiella makthavare. Marcelo har på grund av sin roll som människorättsförsvarare dagligen fått utstå hot, trakasserier och övervakning. Trots att Marcelo och hans arbete uppmärksammades internationellt, i och med hans deltagande vid Påvens besök i Chiapas i februari, har situationen i samhället Simojovel fortsatt att förvärras under de senaste månaderna.

Dem av Marcelo identifierade aggressorerna har nu i ett öppet brev riktat till honom, uppmanat till dialog och samarbete. Marcelo ser detta som ännu en strategi för att sprida falska rykten om honom och för att skapa förvirring bland invånarna i Simojovel. Under förra veckan blev även en medlem i Pueblo Creyente frihetsberövad av en grupp maskerade och beväpnade män som pressade honom på information om Marcelos arbete.

De senaste månadernas incidenter och smutskastningskampanjer i media har lett till att Marcelo och de övriga medlemmarna i rörelsen känner en ökad oro och rädsla kring sin säkerhet. Trots detta fortsätter dem att organisera sig. Marcelo och Pueblo Creyente säger att om det krävs att de ska vandra hela vägen till huvudstaden, Mexiko City, för att staten ska ta sitt ansvar för de kränkningar av mänskliga rättigheterna som begås, är de beredda är att göra det.

Pueblo Creyente pilgrimsvandrar för förändring.

Pueblo Creyente pilgrimsvandrar för förändring. Foto: Valentina Barchiesi

Valentina Barchiesi, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko, 2016-17

Resumen en español: El 21 de marzo el Padre Marcelo Pérez Pérez y el Pueblo Creyente celebran el aniversario de la Magna Peregrinación. Miles de personas caminararon hasta Simojovel en la lucha por paz y justicia. SweFOR estaba presente como observadores. El Pueblo Creyente sigue sufriendo amenazas y difamación por su trabajo por los derechos humanos pero igual dicen que estan dispuestos a caminar hasta la cuidad de México si es necesario.