toppbild mexiko 2016
Kristna Fredsörelsen på plats under prisutdelning för mänskliga rättigheter

Samuel Ruíz Garcia var mellan 1959 och år 2000 biskop i Chiapas och är fortfarande efter sin död en mycket viktig gestalt för många urfolk och människorättsaktivister runtom i hela Mexiko. Han arbetade för urfolks rätt och för mänskliga rättigheter och ledde även fredsförhandlingarna mellan Zapatisterna och den mexikanska staten under 90-talet. Till minne av jTatik Ruíz delas sedan hans bortgång 2011 ett pris ut till personer, rörelser eller byar som engagerat sig för ett bättre samhälle och för mänskliga rättigheter.

DSC_0029-001
Prisutdelningen inleddes med predikan och bön på tsotsil, ett av de många språk som talas av urfolk i Chiapas. Många stora människorättsorganisationer var samlade, bl. a. Frayba och Serapaz som bådade startades av jTatik Ruíz och som fortsätter att kämpa för ett fredligt samhälle, för urfolks rättigheter och för att Mexiko ska uppfylla mänskliga rättigheter. jKanan Lum betyder på tsotsil ungefär “den som vårdar jorden.”

DSC_0059-001

En av mottagarna av jKanan Lum-priset var prästen Marcelo Pérez som kämpar mot korruptionen i samhället Simojovel och som för detta fått utstå en mängd hot, smutskastningskampanjer och attacker. En märkbart rörd Marcelo tog emot priset ur Raúl Veras hand, numera biskop i Saltillo, Coahuila, men tidigare verksam i Chiapas.  Marcelo deklarerade på scenen ”vi är inte rädda, vi är inte rädda”, men under talet bröts hans röst. Situationen i Simojovel har förvärrats under senare tid, tidningsartiklar som sprider falska uppgifter om Marcelo har publicerats för att försöka så splittringar inom rörelsen Pueblo Creyente som han leder. Den 15 februari kommer Marcelo att ha en viktig roll under Påvens besök i Chiapas, vilket hans motståndare tycks ogilla. Marcelo berättade på scenen att medlemmar ur Pueblo Creyente avrått honom från att fortsätta sitt arbete “för annars kommer de att döda dig.”

DSC_0077

Kristna Fredsrörelsens observatörer fanns på plats under ceremonin iklädda sina observatörsvästar för att visa sitt stöd framförallt för Marcelo Pérez, men också för alla de organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter i Chiapas och Mexiko. Raúl Vera fick avsluta ceremonin med orden:

”En förändring är möjlig om vi organiserar oss. Vi har inte längre rätt att vara fega eller att hålla tyst. Nu är vi tvungna att höja våra röster och utsätta oss för risker för att visa hur vi kan rädda Mexiko.”

Text och bild: Miriam Steinbach, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2015-17

Resumen en español: En una ceremonia conmovedora con presencia de varias organizaciones de derechos humanos de Chiapas y México el padre Marcelo Pérez Pérez recibió el premio jKanan Lum de manos del obispo Raúl Vera. Su compromiso contra la corrupción y lucha por la garantía de derechos sociales, económicos y culturales de la mano del Pueblo Creyente en Simojovel lo hicieron acreedor de dicho reconocimiento.