toppbild mexiko 2016
Mödrar till försvunna migranter söker sina anhöriga i Mexiko

Den 18 december uppmärksammas den Internationella migrantdagen. Med anledning av detta befinner sig en karavan med mödrar till försvunna migranter i Mexiko. Det är kvinnor från El Salvador, Guatemala, Honduras och Nicaragua, som alla har det gemensamt att de letar efter sina försvunna anhöriga: barn, ungdomar och vuxna som försvunnit i Mexiko under resan norrut mot USA. Kristna Fredsrörelsen var med på en presskonferens i Mexico City för att få en bättre inblick i det arbete som dessa viktiga människorättsförsvarare gör.

DSC01099

De centralamerikanska kvinnorna söker outröttligt efter sina anhöriga som försvunnit eller dödats i Mexiko. Foto: Kerstin Jonsson

Under de elva år som gått sedan karavanen för första gången besökte Mexiko har man återfunnit drygt 250 personer.
– Det kan tyckas lite, säger Martha Sánchez Soler från Movimiento Migrante Mesoamericano, som är karavanens samordnare, men det har krävts en mycket stor ansträngning för att hitta dem. Hon berättar att många av dem man återfunnit hade varit försvunna i flera år och att det tyvärr nog är så att de som försvunnit under senare år med större sannolikhet är döda. Detta eftersom situationen för migranter som passerar Mexiko har blivit allt svårare och allt våldsammare. Många utsätts för utpressning, rån, våldtäkter, tvångsarbete, prostitution och människohandel. Och många mister livet.

Ana Enamorado från Honduras söker sin son Oscar, försvunnen sedan 2010:

Våldet, rädslan för att tvångsrekryteras till något av de kriminella ungdomsgängen, utpressning, brist på arbetstillfällen och en förhoppning om ett bättre liv, har ökat antalet centralamerikanska migranter som passerar Mexiko på väg mot USA. Men många når inte sitt mål. De försvinner utan att de mexikanska myndigheterna agerar eller hjälper oss att hitta dem.

Stort antal försvunna personer i Mexiko

Eftersom migranter från Centralamerika inte ges visum för att resa genom Mexiko, så finns inga uppgifter om att de befinner i landet och det är därför svårt att få fram säkra siffror, men uppskattningsvis har mellan 70.000 och 120.000 migranter försvunnit på vägen genom Mexiko sedan 2006. Uppgifterna baseras på information från den mexikanska nationella kommissionen för mänskliga rättigheter (CNDH). Men officiellt har de mexikanska myndigheterna hittills bara registrerat 1200 fall av försvunna migranter.

En av orsakerna till det låga antalet officiellt försvunna migranter är att det inte finns någon samordningsmekanism som gör det möjligt för familjerna till de försvunna att anmäla försvinnandet direkt i sina hemländer. De flesta migranter kommer från fattiga familjer och deras släktingar har inte ekonomiska möjligheter att resa till Mexiko för att göra en anmälan. Dessutom är det i stort sett omöjligt för dem att få visum för att resa in i landet. Görs ingen anmälan letar inte heller de mexikanska myndigheterna efter de försvunna.

DSC01107

Många centralamerikanska migranter når aldrig fram till sitt mål; USA, utan utsätts för våld och bortföranden under vägen. Foto: Kerstin Jonsson

Ett annat problem som deltagarna i karavanen pekar på är att Mexiko ännu inte har anpassat den nationella lagstiftningen i enlighet med Den interamerikanska konventionen om påtvingade försvinnande av individer, som Mexiko ratificerade redan 2002. Detta gör det svårt för dem som söker efter sina anhöriga att få tillgång till uppgifter från myndigheterna eller få annan hjälp i sitt sökande. Därför kräver de också att de centralamerikanska konsulaten mer aktivt ska hjälpa dem.

”Skriv om situationen för migranter!”

För tredje året i rad kan karavanen inte besöka Mexikos norra delstater, som gränsar direkt till USA. Situationen där är alldeles för farlig och ingen kan garantera dem deras säkerhet. De håller sig istället till södra Mexiko där de bland annat besöker fängelser och härbärgen för migranter. Många migranter hamnar i mexikanska fängelser för brott de tvingats erkänna under tortyr, därför vill mödrarna besöka fängelserna och få tillgång till foton på de intagna. Det räcker inte med namnuppgifter eftersom migranterna ofta på inrådan av människosmugglare uppger att de är mexikaner.

Presskonferensen lider mot sitt slut och Martha Sánchez Soler uppmanar journalisterna att skriva om situationen för migranter i Mexiko och att intervjua mödrarna till de försvunna. Kanske finns det någon som känner igen deras fall och kan hjälpa till så att familjerna slipper leva i ovisshet om vad som har hänt.

Kerstin Jonsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2015-16

Resumen en español: El 7 de diciembre la XI Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Hijos Desaparecidos llegó al DF. Según la coordinadora de la caravana, Martha Sánchez Soler de Movimiento Migrante Mesoamericano, lo más probable es que los desaparecidos se encuentran muertos. Según cifras no confirmadas entre 70.000 y 120.000 migrantes han desaparecido en México desde 2006.