toppbild mexiko 2016
Lång väg mot rätt till vård i El Bosque

Kristna Fredsrörelsen medföljde läraren Martín Ramírez under ett stormöte då krav på vård och hälsa lyftes med en representant för delstatsnivå. Efter en lång kamp verkar nu deltatsmyndigheterna börja lyssna till kraven.

Foto: Sanna Sjöblom

Martín Ramírez talar inför stormötet om vård i El Bosque. Foto: Sanna Sjöblom

– Vård och hälsa är några av de mest akuta behoven i kommunen El Bosque, säger läraren Martín Ramírez i El Bosque inför 250 personer, de flesta urfolkskvinnor, på ett stormöte sammankallat av den lokala kommittén för hälsoinspektion (Comité de Vigilancia del Centro de Salud).
Han syftar på avsaknaden av hälsovård 24 timmar om dygnet, bristen på specialistläkare, och kliniskt laboratorium, samt den otillräckliga tillgången till läkemedel och medicinsk utrustning på vårdcentralen.

– Vissa barn avlider till följd av behandlingsbara sjukdomar, fortsätter Martin.
Därför kräver deltagarna vid stormötet nu konkreta åtgärder av de ansvariga myndigheterna.
Brevid honom sitter Celin Clemente Vargas, den endast delstatsrepresentant som för närvarande är ansvarig för hälsofrågor i regionen Pichucalco. Han försäkrar att vårdcentralen kommer att ha materiell i januari 2016, och att det pågår en förstudie till ett nytt sjukhus. Men, tillägger han:
– Det är en lång process som inte bara tar 15 dagar. Vargas uppmanar deltagarna att fortsätta skicka petitioner med klagomål till myndigheterna för att sätta press på dem.

Knappa resurser och hot: hinder på vägen

Vårdchefens närvaro på stormötet är resultatet av ett långt arbete med knappa resurser. Bland annat överlämnade Martín i februari personligen en petition till delstaten Chiapas hälsoministerium i delstatshuvudstaden Tuxtla Guitérrez där El Bosques invånare krävde att rätten till hälsa i kommunen skulle garanteras, och nu har ett viktigt steg på vägen tagits. Då, liksom nu, medföljdes Martín av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer.

DSC_0033

“Vi kräver att vårdcentralen håller öppet 24 timmar om dygnet” står på en lapp på torget i El Bosque. Foto: Sanna Sjöblom.

Martín har jobbat ideellt i flera år till försvar för mänskliga rättigheter. Under flera år engagerade han sig i kampen för frigivningen av samvetsfången Alberto Patishtán och deltog i att grunda nätverket El Movimiento del Pueblo de El Bosque. Martín har rapporterat att han har blivit övervakad av aktörer från mexikanska myndigheter och blivit trakasserad av poliser vid ett flertal tillfällen.

Trots detta forsätter han sin kamp. Efter mötet samlar han in pengar från de andra mötesdeltagarna, de flesta bidrar. Martín vet att resultatet av hans engagemang kommer att gynna dem alla.

Marci Hernández Martínez, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2015