toppbild mexiko 2016
Fortsatt akut situation i Simojovel där prästen Marcelo Pérez verkar

Marcelo Pérez, präst i Simojovels församling och medföljd av Kristna Fredsrörelsen, har under de senaste två åren mottagit ett flertal mycket allvarliga hot efter att ha protesterat mot korruptionen på orten. Attackerna fortsätter trots att internationella organisationer riktat sin oro till myndigheter gällande den rådande situationen.

8

Prästen Marcelo tillsammans med medlemmar ur el Pueblo Creyente under en pilgrimsvandring som genomfördes i mars i år. Foto: El Pueblo Creyente Simojovel

Marcelo protesterar tillsammans med församlingsmedlemmarna och medlemmar ur rörelsen el Pueblo Creyente Simojovel mot den illegala vapenförsäljningen, korruptionen, våldet och den undermåliga samhällsservicen i kommunen Simojovel i delstaten Chiapas.

Senast i juli i år skrev KrF ett orosbrev till mexikanska myndigheter för att uppmana dem att skydda Marcelos liv och säkerhet. Den 1 september uppmanade Interamerikanska kommissionen för mänskliga rättigheter den mexikanska staten att utfärda skyddsåtgärder för Marcelo samt för medlemmar ur församlingsrådet, alltså att vidta åtgärder för att skydda deras liv.

Men angreppen mot Marcelo och församlingsrådet har trots detta fortsatt. I dagarna har även World Organization Against Torture (OMCT) och International Worldwide Movement for Human Rights (FIDH) uppmärksammat den akuta situationen som råder i Simojovel och de hot som Marcelo lever under.

Pueblo Creyente ställer in aktiviteter efter hot

Den 1 oktober tillträdde de nyvalda borgmästarna runtom i Mexikos kommuner, i anslutning till detta inträffade flera allvarliga incidenter. Samma dag blev fyra medlemmar ur församlingsrådet och Pueblo Creyente Simojovel överfallna av sju maskerade personer som bar vapen. Marcelo fick också han motta ett flertal hot. Förövarna hotade att döda eller frihetsberöva Marcelo, då de anser att han bär skulden till att bröderna Juan och Ramiro Gómez Domínguez, båda tidigare borgmästare i Simojovel, häktats. De anklagas sedan i somras för olaga vapen- och droginnehav.

Flera planerade aktiviteter som församlingen och el Pueblo Creyente Simojovel skulle ha genomfört i byar runtikring Simojovel har tvingats att ställas in.

OMCT och FIDH kräver en oberoende utredning av de många hot som Marcelo och medlemmar ur församlingsrådet utsatts för, samt att hoten mot Marcelo och samtliga människorättsförsvarare i Mexiko ska få ett stopp.

Enligt FNs deklaration om människorättsförsvarare, antagen 1998, har ”envar (…) rätt att såväl ensam som i förening med andra främja och sträva efter skydd och förverkligande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna på nationell och internationell nivå.”

I två orosbrev har Kristna Fredsrörelsen tillsammans med Serapaz och Front Line Defenders uppfordrat mexikanska myndigheter att följa detta. Men situationen i Simojovel är alltjämt akut.

Miriam Steinbach, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2015

Resumen en español: A pesar de que el 1 de septiembre de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del sacerdote Marcelo Pérez Pérez e integrantes del Pueblo Creyente y del Consejo Parroquial de Simojovel, continúan los ataques contra estos defensores de los derechos humanos. SweFOR ha mandado dos cartas de preocupación a las autoridades invitándolas a tomar medidas y respetar los derechos humanos en el municipio de Simojovel. Pero la situación sigue siendo urgente.