toppbild mexiko 2016
Comité Cerezo México utbildar för förändring

Nyligen besökte organisationen Comité Cerezo México San Cristóbal de las Casas. KrF medföljde kommittén under en workshop med kvinnokooperativet K’inal Antsetik, eftersom kommittén har utsatts för övervakning och ständigt löper en viss risk i sitt arbete.

Alejandro Cerezo, Caroline Andersson, Koordinatör för Krf Mexiko och Daniela medlem i och utbildare för Comité Cerezo. Foto: Nanna Sundqvist

Alejandro Cerezo, Caroline Andersson (Koordinatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko) och Daniela, medlem i och utbildare för Comité Cerezo. Foto: Nanna Sundqvist

Comité Cerezo México bildades år 2001 av syskonen Francisco och Emiliana Cerezo Contreras för att kämpa för frigivningen av sina bröder Alejandro, Héctor och Antonio Cerezo Contreras. Bröderna blev oskyldigt dömda till mellan fem och sju och ett halvt års fängelse, anklagade för att ha utfört sprängattentat mot banker i Mexiko City. Alejandro släpptes efter tre och ett halvt år, Héctor och Antonio satt av hela straffet på sju och ett halvt år vardera.

Idag arbetar syskonen Cerezo med att stötta andra mexikanska människorättsförsvarare, bland annat genom utbildningar och worskshops.
K’inal Antsetik är ett kooperativ bestående av främst urfolkskvinnor från Chiapas landsbygd. De arbetar för kvinnors rättigheter och ökad jämställdhet. De strävar efter att stötta kvinnor i det kollektiva byggandet av social rättvisa, demokrati och autonomi.

Daniela, medlem i och utbildare för Comité Cerezo México, menar att det är viktigt att erkänna kvinnors rättigheter.

Kvinnor löper ofta en annan risk än män. Machismo och våld mot kvinnor är ett stort problem. De sociala normerna är starka och ofta är det inte ens väl ansett att kvinnor organiserar sig för sina rättigheter.

Under en tre dagars workshop fick kooperativet tillgång till verktyg för att kunna fortsätta sitt människorättsarbete i förhållande till strukturer och risker i samhället.

Josefine Sjöberg, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko

Resúmen en español: SweFOR acompañó al Comité Cerezo México durante su visita en San Cristóbal de las Casas. El Comité brinda talleres para fortalecer a defensores de derechos humanos y organizaciónes civiles. En San Cristóbal de las Casas trabajaron juntos con el cooperativo K’inal Antsetik dando un taller en analísis de la sociedad, derechos humanos y seguridad.