toppbild mexiko 2016
Mänskliga rättigheter och säkerhetsarbete – hör det ihop?

Arbete med mänskliga rättigheter kan innebära stora säkerhetsrisker i Mexiko och på många andra platser i världen. Att ge workshops i säkerhet är därför en viktig del i att stärka människorättsförsvarare i deras arbete, hur absurt det än kan låta i svenska öron.

"Frukta inte, organisera dig" Foto: Aino Ravandoni.

“Frukta inte, organisera dig” Foto: Aino Ravandoni.

Det är fredag morgon och jag och en kollega befinner oss i delstaten Veracruz, i ett samhälle vid namn Catemaco. Framför oss sitter ett 30-tal människorättsförsvarare som förväntansfullt väntar på att vi ska ta till orda framme vid tavlan. Tillsammans med vår samarbetsorganisation Serapaz hälsar vi dem välkomna till en tvådagars workshop i säkerhet. Deltagarna kommer från olika småsamhällen som kantar den stora insjön Laguna de Catemaco och är medlemmar i organisationen MAIZ som arbetar för rätten till mark och vatten.

Mexiko präglas av aktörer med motstridiga intressen. Staten har ofta kopplingar till både organiserad brottslighet och storskaliga ekonomiska projekt som vattenkraftverk och gruvindustri. Att störa dessa intressen kan kosta människor livet. I Mexiko blir människorättsförsvarare övervakade, hotade till livet och i värsta fall mördade för att de organiserar sig för rättigheter som yttrandefrihet, rätten till skälig levnadsstandard och urfolks rättigheter.

Mellan november 2010 och december 2012 registrerade FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter 89 övergrepp mot människorättsförsvarare i Mexiko. Ingen av anmälningarna har lett till en fällande dom. Red TdT, ett nationellt nätverk för människorättsorganisationer har dokumenterat 27 fall där människorättsförsvarare mördats på grund av sitt arbete mellan januari 2010 och december 2013. Mexikos inrättande av en mekanism som ska skydda människorättsförsvarare och journalister beskrivs som ett misslyckande.

När staten inte förmår garantera civilsamhällets säkerhet, eller till och med motarbetar människorättsförsvarares arbete finns behov av andra alternativ. Genom säkerhetsutbildningar ges de verktyg för att kunna öka sin säkerhet och minska sina risker. Utifrån ett svenskt perspektiv kan det vara svårt att se ett samband mellan mänskliga rättigheter och säkerhet srutiner, men för många människorättsaktivister är det en del av vardagen att utföra riskanalyser och dokumentera hot.

Säkerhetsworkshopen i Catemaco börjar närma sig sitt slut. Under två dagar har deltagarna diskuterat hur de som organisation kan identifiera aggressorerna bakom hoten, höja sin kapacitet och agera i förhållande till sina risker för att öka sin säkerhet.

Här kan du läsa mer om situationen för de mänskliga rättigheterna i Mexiko.

Josefine Sjöberg, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen 2015-2016

Resumen en español: En México, como en otras partes del mundo, defender a los derechos humanos puede significar altos riesgos, vigilancia, amenazas de muerte y en los peores casos asesinatos. Cuando el estado no garantice la seguridad de la sociedad civil o los defensores de derechos humanos surge la necesidad de tener herramientas de protección. En Veracruz dimos un taller de seguridad a la organización civil MAIZ, quienes trabajan por el derecho de su territorio. Aquí puedes leer más sobre la situación de los derechos humanos en México.