toppbild mexiko 2016
Internationella flyktingdagen: ”Rätten till asyl ingen prioriterad fråga i Mexiko”

Den 20 juni är det den internationella flyktingdagen. Det har aldrig funnits så många flyktingar i världen sedan andra världskriget. Mexikos speciella läge mellan en av världens ekonomiska stormakter USA och den mest ojämlika världsdelen Latinamerika färgar av sig på flyktingsituationen i landet. Men vad gör Mexiko för flyktingar som söker skydd och för de migranter som passerar genom landet?

”Jag har rätt att leva med värdighet överallt i världen. Kalla mig inte migrant, kalla mig bror”. Aldo Ledón från Voces Mesoamericanas till vänster i bild. Foto: La Mesa Transfronteriza, Migraciones y Género.

”Jag har rätt att leva med värdighet överallt i världen. Kalla mig inte migrant, kalla mig bror”. Aldo Ledón från Voces Mesoamericanas till vänster i bild. Foto: La Mesa Transfronteriza, Migraciones y Género.

Under de senaste månaderna har Kristna Fredsrörelsen i Mexiko ägnat sig åt att lära känna migrantkontexten närmre då vårt kontor ligger i den delstat, Chiapas, där flest migranter passerar. Vi har träffat människor som arbetar nära migranter på de härbärgen för migranter som kantar vägen norrut mot USA, och vi har träffat organisationer som driver på för att Mexiko faktiskt ska följa de många konventioner man har skrivit under. Fram träder en bild som visar på den mexikanska statens två ansikten.

– Om man bara ser till lagstiftningen är Mexiko framstående vad det gäller mänskliga rättigheter, men institutionerna är ruttna och behöver rensas upp, säger Aldo Ledón från migrantorganisationen Voces Mesoamericanas.

Civilsamhällesorganisationer uppskattar att upp till 400 000 irreguljära migranter varje år tar sig in i Mexiko via landets södra gräns mot Centralamerika, de flesta på väg mot USA. Menllt fler väljer att stanna i Mexiko. Aldo Ledón menar att rätten till asyl ändå inte är någon prioriterad fråga i landet.

Ingen transparens

Mellan 2009 och 2013 mottog COMAR, den mexikanska myndigheten som beslutar om asyl, 4589 ansökningar om att få stanna i Mexiko av humanitära skäl. Av dessa godkändes enbart 24,7 procent.

– Vad baserar COMAR sina beslut på? Hur kan så många ansökningar avslås? Processen är inte transparent och det finns ingen vilja från statens sida att hjälpa flyktingar, säger Aldo.

Medan deras ansökningar behandlas tvingas migranterna vänta på något av de 22 migrantcentrena som finns i landet, ofta under undermåliga förhållanden.

– Migrationslagen stipulerar att processen får ta som längst tre månader, men i praktiken är det annorlunda. Det finns personer som har väntat ett år på beslut om asyl instängda på det statliga migrantcentrena, för att sedan få avslag. Det är en medveten taktik från myndigheternas sida att låsa in människor så länge i väntan på att deras ansökningar behandlas. De hoppas att ansökningarna då ska dras tillbaka.

2010 antogs en ny migrationslag som fått beröm från FNs flyktingorgan UNHCR då den införlivar flera internationella konventioner. Exempelvis slår den fast principen om barnets bästa, konfidentiell behandling av asylsökandes identitet samt avkriminalisering av irreguljär invandring.

– Den nya migrationslagen är teoretiskt sett ganska bra och verkar stå för ett progressivt synsätt på migration. Men lagen tjänar ingenting till om inte institutionerna rensas från korruption, säger Aldo Ledón.

Det rapporteras ständigt om korruptionshärvor inom det statliga verket för migration, INM, och många menar att de inte klarar av att utföra sitt uppdrag.

Stöd från civilsamhället

Då staten brister i sina skyldigheter gentemot migranter är det i första hand civilsamhällesorganisationer, framförallt religiösa, som ger service och stöd till migranter och driver härbärgen i Mexiko. Det växer också fram allt fler nätverk av organisationer som stödjer migranter och flyktingar. Där staten slutar tar civilsamhället vid.

Voces Mesoamericanas har flera projekt som tar vara på migranters erfarenheter och lyfter deras rättigheter och behov. I ett projekt gör man tillsammans med ungdomar från samhällen som har migrerat och kommit tillbaka filmer om de svåra upplevelser de har varit med om.
– Vi vill ge tillbaka kunskapen till migranterna, säger Aldo Ledón.

Miriam Steinbach, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2015-2016

Läs mer om migrantsituationen i Mexiko.

Resumen en español: El 20 de junio es el Día Mundial de los Refugiados. ¿Qué hace el estado mexicano para los refugiados y los migrantes quienes vienen al país? Según Aldo Ledón de la ONG Voces Mesoamericanas, no existe la voluntad de dar apoyo a migrantes y refugiados en México. Aunque la Ley de Migración es progresiva, las instituciones no logran implementarla por el alto grado de corrupción que hay dentro del estado.