toppbild mexiko 2016
Att bana väg för förändring

”Mitt yrke är att bana väg och tillsammans med stödorganisationer som Kristna Fredsrörelsen skapa plats för att folket i samhällena ska kunna få inflytande”, säger Padre Marcelo med stor övertygelse och säkerhet i rösten.

Padre Marcelo talar inför en grupp invånare från Simojovel,

Padre Marcelo talar inför en grupp invånare från Simojovel. Foto: Corina Machuca

Tragedin med de 31 spädbarnen som vaccinerades, där två dog och 29 blev inlagda på sjukhus i ett mycket allvarligt tillstånd, avslöjar bristen på de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, som exempelvis rätten till hälsa. Sjukvårdsklinikens lokaler är mycket undermåliga. Det är även brist på personal och läkemedel för att man ska kunna bota sjukdomar i samhället,” säger Padre Marcelo med blanka ögon. Folket i församlingshemmet samlar sig runt Padre Marcelo när han berättar om den fruktansvärda händelse som drabbade flera familjer i närheten av Simojovel för två veckor sedan.

Simojovel, namnet på både staden och kommunen, ligger några timmar norr om Chiapas delstatshuvudstad Tuxtla Gutiérrez. Där verkar Padre Marcelo, präst och människorättskämpe, som sedan en tid medföljs av Kristna Fredsrörelse. Padre Marcelo och församlingens hårda och outtröttliga arbete för att stötta folket i deras kamp för sina rättigheter har gjort honom till en välkänd ledargestalt i området. Ett arbete som inte bara grundar sig i ett stort engagemang, utan också stort mod.

På grund av församlingens arbete för att kräva förändring i samhället, ett stopp på korruptionen, drogkonsumtionen och kraven på att det ska skapas förutsättningar för att alla ska kunna leva ett drägligt liv, har Marcelo utstått en lång rad hot och trakasserier. Han har till och med blivit hotad till livet på grund av sitt engagemang.

På grund av den allvarliga hotsituation som Padre Marcelo befinner sig i arbetar Kristna Fredsrörelsen med att uppmärksamma myndigheter om fallet. Nyligen åkte fredsobservatörerna till Mexiko City för att träffa både mexikanska myndigheter, ambassader och internationella organisationer där situationen i Simojovel lyftes fram.

”Vi är tvungna att gå samman för att knacka dörr och bana vägen för en lösning på problemen. Staten måste lyssna på oss och ta sitt ansvar”, förklarar Padre Marcelo.

Corina Machuca och Josefine Sjöberg, fredsobservatörer för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2015-2016

En español:

Abrir caminos

“Mi labor es abrir caminos y con el apoyo de organizaciones amigas como SweFor crear espacios para que la gente de la comunidad pueda tener poder”- dice el Padre Marcelo con una gran convicción y seguridad en la voz.

“La tragedia de los 31 bebés que fueron vacunados, de los cuales dos han muerto y 29 se encuentran internados en un estado muy grave, pone al descubierto la carencia de los derechos humanos más elementales como es por ejemplo el derecho a la salud. El policlínico funciona en locales inapropiados, carece de personal y de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades en la comunidad”- sus ojos se nublan por el llanto contenido y toda la gente reunida a su alrededor en la casa parroquial se nota profundamente afectada al hablar de éste tema.

Simojovel, es  el nombre tanto de la ciudad como del municipio, ubicado a pocas horas al norte de la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y es donde el Padre Marcelo, sacerdote y activista de derechos humanos realiza su amplia labor. Marcelo es actualmente uno de los defensores de derechos humanos a quien SweFOR brinda acompañamiento en México.

Marcelo y el Consejo Parroquial de Simojovel realizan una ardua e incansable labor de apoyo a las personas de la comunidad, lo que lo ha convertido en una figura líder muy conocida  en la zona. Una obra que no sólo se basa en un gran compromiso social sino también en una profunda muestra de valentía y coraje.

Debido a la labor de Marcelo y el Consejo Parroquial para exigir un cambio en la sociedad, un  freno a la corrupción, al consumo y tráfico de drogas, además de condiciones dignas de vida para todos, Marcelo ha soportado una larga serie de amenazas, atentados y acoso. Incluso ha sufrido reiteradas  amenazas de muerte a causa de su compromiso social.

Debido a esta grave situación de amenazas que enfrenta el Padre Marcelo, SweFor ha llevado a cabo una extensa labor de incidencia ante las autoridades pertinentes, tanto a nivel local como estatal, para que presten atención a esta situación.

Recientemente se trasladó una delegación de observadores de SweFor a México D.F. para realizar labor de incidencia tanto ante las autoridades mexicanas a nivel federal, como también ante embajadas y organizaciones internacionales de derechos humanos donde la situación de Simojovel fue uno de los puntos centrales de la agenda.

“Tenemos que unirnos para golpear puertas y allanar el camino para la solución a los problemas. El gobierno y las autoridades tienen que escucharnos y asumir su responsabilidad “, explica el padre Marcelo.

Corina Machuca y Josefine Sjöberg, observadoras de paz por SweFOR en México 2015-2016