toppbild mexiko 2016
Påtvingade försvinnanden – Mexiko står inför allvarliga utmaningar

De 43 försvunna studenterna i Ayotzinapa har dragit uppmärksamhet till ett omfattande problem i Mexiko: påtvingade försvinnanden. Enligt civilsamhällesorganisationer har runt 24 000 personer försvunnit i Mexiko sedan år 2006, ett enormt antal människor.

Den 13 februari 2015 presenterade FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden ett utlåtande om Mexiko. Termen påtvingat försvinnande innebär att försvinnandet är knutet till staten, t.ex. utfört av polis, militär eller allierade till dessa. Enligt kommittén är försvinnanden, varav många är påtvingade, ett utbrett problem i stora delar av Mexiko. Kommittén beklagar den straffrihet som råder i Mexiko vad gäller påtvingade försvinnanden. En av dess  tio medlemmar uttalar att de inte har fått några exakta siffror på hur många påtvingade försvinnanden som har ägt rum, men att ”av de tusentals påtvingade försvinnanden som vi utgår från har skett, så har exakt sex personer dömts för detta brott”.

Ljusmanifestation för de försvunna studenterna från Ayotzinapa. Foto: Emma Idestrand.

Ljusmanifestation för de försvunna studenterna från Ayotzinapa. Foto: Emma Idestrand.

Kommittén menar i sitt utlåtande att Ayotzinapafallet i september 2014, i vilket lokal polis anklagas för att ha gripit och överlämnat de 43 försvunna studenterna till en drogkartell på order av stadens borgmästare, tydligt visar på de allvarliga utmaningar Mexiko står inför vad gäller att förebygga, utreda och bestraffa påtvingade försvinnanden. Kommittén ger Mexiko åtskilliga rekommendationer. Några av de åtgärder som efterfrågas är att åklagarmyndigheten inför en särskild enhet för påtvingade försvinnanden och att Mexiko inför en specifik lag mot påtvingade försvinnanden. Det är också allvarligt att Mexiko inte har någon tillförlitlig statistik över antalet försvunna. Kommittén rekommenderar därför att ett detaljerat, nationellt register över försvunna personer inrättas.

Vidare påpekar kommittén att Mexiko enligt artikel 6 i Konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden, som landet har undertecknat, är skyldiga att se till att även ansvariga högre upp i hierarkin utreds för brott. De få utredningar som görs av brott mot mänskliga rättigheter idag brukar avgränsas till myndighetspersoner av lägre rang. För att motverka straffriheten är det är av högsta vikt att även personer högre upp i hierarkin lagförs. Mexiko har nu ett år på sig att svara kommittén hur man avser att följa upp rekommendationerna.

I en intervju i mexikansk TV uttalar sig Francisco Cerezo från den av Kristna Fredsrörelsen medföljda organisationen Comité Cerezo angående försvinnandena i Aytozinapa och på andra ställen. Enligt Francisco Cerezo uppfyller inte staten sina åtaganden gentemot medborgarna vad gäller mänskliga rättigheter. ”Staten är medbrottsling i försvinnandena eller i ineffektiviteten vad gäller att skipa rättvisa”, säger han.

Nanna Sundkvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014-2015