toppbild mexiko 2016
Påtvingade försvinnanden – Mexiko står inför allvarliga utmaningar

De 43 försvunna studenterna i Ayotzinapa har dragit uppmärksamhet till ett omfattande problem i Mexiko: påtvingade försvinnanden. Enligt civilsamhällesorganisationer har runt 24 000 personer försvunnit i Mexiko sedan år 2006, ett enormt antal människor.

Den 13 februari 2015 presenterade FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden ett utlåtande om Mexiko. Termen påtvingat försvinnande innebär att försvinnandet är knutet till staten, t.ex. utfört av polis, militär eller allierade till dessa. Enligt kommittén är försvinnanden, varav många är påtvingade, ett utbrett problem i stora delar av Mexiko. Kommittén beklagar den straffrihet som råder i Mexiko vad gäller påtvingade försvinnanden. En av dess  tio medlemmar uttalar att de inte har fått några exakta siffror på hur många påtvingade försvinnanden som har ägt rum, men att ”av de tusentals påtvingade försvinnanden som vi utgår från har skett, så har exakt sex personer dömts för detta brott”.

Ljusmanifestation för de försvunna studenterna från Ayotzinapa. Foto: Emma Idestrand.

Ljusmanifestation för de försvunna studenterna från Ayotzinapa. Foto: Emma Idestrand.

(mer…)

Vykort från Mexico City

”Okej, positionera dig, håll i min arm, nu kör vi!” Att tränga sig in på ett tunnelbanetåg i Mexico City i rusningstrafik är dagens utmaning. Att sedan lyckas ta sig av vid rätt station gör att en känner sig som en superhjälte, och vid det laget en väldigt varm sådan. Vi är i Mexiko City för att ha möten med mexikanska myndigheter, svenska ambassaden, EU-delegationen och nationella och internationella organisationer, något vi gör med jämna mellanrum.

Vykort

Mexico City. Foton: Emma Idestrand och Erika Karlsson.

Kristna Fredsrörelsen i Mexiko är baserad i delstaten Chiapas, där vi har vårt kontor och för det mesta arbetar, men resorna till huvudstaden är nödvändiga eftersom många andra viktiga aktörer finns där. (mer…)