toppbild mexiko 2016
“Att försvara mänskliga rättigheter, är en mänsklig rättighet. Att förtrycka dem är ett brott”

Kriminalisering och hot mot människorättsförsvarare är ett tema vi fredsobservatörer arbetar mycket med. Det påverkar inte bara dessa människor i sitt yrkesutövande, utan även i privatlivet. Nedan följer en intervju med Antonio Cerezo Contreras från organisationen Comité Cerezo México, som medföljs av Kristna Fredsrörelsen sedan september 2014.

Människorättsförsvarare i Mexiko kriminaliseras och hotas, menar Antonio, för att de i sitt arbete ställer krav på den mexikanska staten att uppfylla sin skyldighet att garantera och respektera mänskliga rättigheter, och därmed trampar på ekonomiska och politiska intressen. Det har blivit en riskfylld aktivitet att försvara naturtillgångar och samhällstjänster i Mexiko.

Foto: Comité Cerezo México.

Comité Cerezo México under en manifestation för de 43 försvunna studenterna i Guerrero. Foto: Comité Cerezo México.

Antonio förklarar att typen av repression varierar. Övervakning och hot som utförs av polis eller militär, eller av civilklädda som man inte vet vilka de arbetar för, är vanligt förekommande. Nya lagreformer har dessutom gjort det till ett brott att i vissa fall försvara mänskliga rättigheter. Den allra grövsta formen av förtryck en människa kan utsättas för är påtvingat försvinnande, godtycklig avrättning, tortyr och/eller fängelse på grund av politiska skäl, säger han.

Comité Cerezo Méxicos situation

Medlemmarna i Comité Cerezo México har under sina 13 verksamma år utsatts för sammanlagt 13 dödshot av olika slag. Oräkneliga gånger har de blivit fotograferade och filmade av okända personer när de befinner sig utomhus. De har blivit förföljda, både i Mexiko City och i andra delar av landet. Dessutom har fyra av medlemmarna avtjänat fleråriga fängelsestraff.

Hur påverkas en person som utsätts för detta?

– Effekten av allt detta blir att du inte kan göra ditt arbete fullt ut. Medlemmarna i Comité Cerezo México måste alltid vara beredda på att bemöta en smutskastningskampanj, vi måste hela tiden meddela varandra om var vi befinner oss och med vem och vi rör sig inte utomhus vilken tid på dygnet som helst. Privatlivet mer eller mindre upphör, konstaterar Antonio.

De mordhot som medlemmarna har utsatts för har ibland innehållit underliggande hot riktade mot familjen, och till och med mot barnen, berättar han vidare. Medlemmarna lever helt enkelt i en ständig stress där det inte går att koppla bort arbetet från privatlivet. Du ska inte heller bara värna om dig själv och ditt eget liv, utan även om dem runt omkring dig, din familj och dina vänner.

Fortsätta arbeta

Vad är det då som motiverar Antonio och de övriga medlemmarna att fortsätta sitt arbete?

– Först och främst en moralisk skyldighet gentemot alla de som, precis som vi, har fått lida på grund av orättvisa fängelsestraff, tortyr och hot. Det är något som vi inte kan förhålla oss likgiltiga inför. När de grep oss utsattes vi för tortyr och placerades på högsäkerhetsanstalter. Trots det fanns det några solidariska personer och organisationer som stödde oss, förklarar han.

– Vi är dessutom övertygade om att vårt arbete är rättfärdigt och att det behövs om vi vill att något ska förändras i den tragiska situation som råder i Mexiko idag. Vi kan inte överge ett arbete nu när det är som viktigast, när den mexikanska staten begår brott mot mänskliga rättigheter, som det som skedde i Iguala i delstaten Guerrero den 26 september 2014, avslutar Antonio.

Sanna Sjöblom, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014-2015

Comité Cerezo México är baserad i Mexiko City och arbetar med att utbilda människorättsförsvarare i mänskliga rättigheter och säkerhet. Organisationen grundades 2001 av syskonen Emiliana och Francisco Cerezo Contreras, då deras bröder Antonio, Alejandro och Héctor greps och fängslades för ett brott de inte hade begått. Bröderna släpptes efter några år i fängelse och har sedan dess fortsatt arbetet inom organisationen. Rubriken är lånad från Comité Cerezo Méxicos hemsida, och är översatt från spanska.