toppbild mexiko 2016
Kvinna och människorättsförsvarare – dubbelt utsatt

På den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december inleddes FN-kampanjen #Reflect2Protect som fram till den 8 mars 2015 – internationella kvinnodagen – ska uppmärksamma ”Women human rights defenders” det vill säga kvinnliga försvarare av de mänskliga rättigheterna och människor som arbetar för kvinnors rättigheter. Här i bloggen skriver vi ofta om hur utsatta människorättsförsvarare är i Mexiko. Men varför är det viktigt att prata om kvinnliga människorättsförsvarare som en grupp för sig?

Enligt FN:s resolution om kvinnliga människorättsförsvarare spelar kvinnliga MR-försvarare en viktig roll i sina samhällen. Dock riskerar dessa kvinnor, förutom de hot och trakasserier som drabbar MR-försvarare av alla kön, att drabbas av kränkningar just på grund av att de är kvinnor.

Både målen för kvinnliga MR-försvarares arbete, samt att de utför detta arbete, är något som utmanar rådande normer och stereotyper, och kvinnorna kan därför möta motstånd från myndigheter och lokala ledare, liksom i den egna familjen. De hot och övergrepp de utsätts för är ofta kopplade till att de är kvinnor, genom att de är av sexuell natur eller riktar sig mot dem i egenskap av mödrar i form av hot om våld mot deras familjer, enligt FN:s specialrapportör för människorättsförsvarare.

KrF medföljer Comité Cerezo, som håller en utbildning i dokumentation och rapportering av brott mot mänskliga rättigheter för medlemmarna i kvinnokollektivet K’inal Antsetik. Kvinnorna som bor här går i gymnasiet eller på universitetet i San Cristóbal. När kvinnorna efter avslutad utbildning återvänder till sina samhällen har de dessutom med sig kunskaper om kvinnors rättigheter och MR, och ska fungera som MR-rapportörer. Videoklipp med vittnesmålet från en kvinna som utsattes för övergrepp av poliser under protesterna i Atenco 2006. Elizabeth García Hernández översätter från spanska till zoque så att alla hänger med. Foto: Erika Karlsson.

Kristna Fredsrörelsen medföljde Comité Cerezo när de höll en utbildning i mänskliga rättigheter för kvinnokollektivet K’inal Antsetik i Chiapas. Här tittar deltagarna på ett vittnesmål från en kvinna som utsattes för övergrepp av poliser under protesterna i Atenco år 2006. Elizabeth García Hernández översätter från spanska till zoque så att alla hänger med. Foto: Erika Karlsson.

Kvinnliga människorättsförsvarare i Latinamerika och Mexiko

”Kvinnorna som arbetar med oss får ibland frågan om de inte är rädda för att vara ute själva. Man säger till kvinnorna att de ska ta hand om sig, att de ska stanna inne. Det är en form av hot” säger en kvinnlig människorättsförsvarare i Chiapas som Kristna Fredsrörelsen har talat med.

Enligt en artikel i mexikanska medier utsattes flera kvinnor som greps i samband med Ayotzinapa-demonstrationerna i Mexico City den 20 november 2014 för kränkningar kopplade till sitt kön. Enligt artikeln kan kvinnor dels bli tillsagda att de inte ska delta i demonstrationer utan istället borde hålla sig hemma, dels riskerar de att gripas och utsättas för övergrepp. Ett känt fall i Mexiko är protesterna i San Salvador Atenco år 2006, där 47 kvinnor greps varav 26 senare anmälde att de utsatts för sexuella övergrepp av polisen.

I den rapport om situationen för människorättsförsvarare i Latinamerika och Karibien som Amnesty International presenterade i förra veckan uppger kvinnliga MR-försvarare i regionen att villkoren för deras arbete präglas av ojämlikhet och diskriminering. Ofta har de även en stor arbetsbörda med att ta hand om hemmet och barnen. Många av kvinnorna har utsatts för våld, ojämlikhet och könsstereotyper i hela sina liv. Den situationen driver dem till att ikläda sig rollen som MR-försvarare, en roll som gör att de riskerar att familjen och det lokala samhället tar avstånd från dem. Därför väljer många att utföra sitt arbete i tysthet, vilket i sin tur gör dem än mer sårbara. Kvinnliga MR-försvarares arbete ges inte någon vikt, och därför tas inte heller hoten mot dem på allvar.

Mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter går hand i hand

Att, som FN gör, koppla dagen för mänskliga rättigheter till internationella kvinnodagen är långt ifrån långsökt. Försvaret av de mänskliga rättigheterna går hand i hand med att försvara kvinnors rättigheter. Den mindre positiva kopplingen är den dubbla utsattheten som många kvinnor som arbetar för mänskliga rättigheter upplever.

Enligt FN är det främst staters ansvar att erkänna och skydda kvinnliga MR-försvarare, men civilsamhället kan bidra till att förstärka skyddet genom att upplysa om mänskliga rättigheter, rapportera om kränkningar och hot mot MR-försvararna och försöka öka stödet för deras arbete. Kanske har du just läst något som du kan sprida vidare?

Erika Karlsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014-2015