toppbild mexiko 2016
Övervakad och ofri

– Har ni sett bilen som står utanför?

En av Chiapas människorättsförsvarare är på besök på Kristna Fredsrörelsens kontor och har noterat att det står en bil på andra sidan gatan som verkar konstig. Vi tittar ut lite försiktigt och ser att där sitter två män i framsätet och håller upp sina mobiltelefoner. Bilen har registreringsskyltar från Mexikos huvudstad som ligger 90 mil från San Cristóbal de Las Casas, där KrF har sitt kontor. Senare fick vi bekräftat att personen som besökte oss den dagen blev utsatt för övervakning. Detta var varken den första eller den sista gången något liknande skulle ske.

En rapport som nyligen publicerades av organisationen ACUDDEH visar att det är vanligt att människorättsförsvarare i Mexiko trakasseras genom övervakning. De blir förföljda när de går på gatan, fotade när de arbetar, de avlyssnas under möten och deras vardagsliv kartläggs.

Många av de människorättsförsvarare vi har talat med berättar att de alltid utgår från att deras telefoner är avlyssnade och att de är uppmärksamma när de rör sig på offentliga platser för att försöka avgöra om de blir förföljda. Men varför blir de nervösa av övervakningen? Är det för att de har någonting att dölja? Är det för att deras verksamhet är illegal? Nej! Dessa personer utför ett legitimt arbete för mänskliga rättigheter. Att vidta åtgärder mot övervakning kan vara ett sätt att få en känsla av egenmakt. Kanske är det ett sätt för människorättsförsvarare att upprätthålla sin integritet. Tydligt är att övervakningen som KrF:s medföljda utsätts för leder till att deras handlingsutrymme begränsas.

Påverkansarbete för ökat handlingsutrymme

För att minska risken att människorättsförsvarare utsätts för övervakning arbetar KrF med politisk påverkan och informationsspridning.

Efter att Kristna Fredsrörelsens samarbetsorganisation Frayba blivit övervakad vid ett flertal tillfällen gjorde de en anmälan till mexikanska myndigheter. De bad sedan KrF om stöd för att öka möjligheterna att deras fall skulle tas upp av rättssystemet.

KrF:s orosbrev om övervakningen av Frayba. Foto: Emma Idestrand

KrF:s orosbrev om övervakningen av Frayba. Foto: Emma Idestrand

I slutet av augusti skickade KrF därför ett brev till mexikanska myndigheter där det står att vi ser övervakningen vår samarbetsorganisation utsatts för som mycket oroväckande. Efter att brevet var skickat packade vi våra väskor och reste till Mexikos huvudstad för att ha möten med olika aktörer som har makt att påverka. På så sätt skapas ett politiskt tryck som kan minska risken för människorättsförsvarare att utsättas för övervakning och öka deras handlingsutrymme. I förlängningen hoppas vi att detta arbete bidrar till att organisationer i Chiapas kan fortsätta  kampen för mänskliga rättigheter.

Emma Idestrand, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014-2015.

Här kan du läsa Fraybas uttalande om övervakningen de utsatts för.