toppbild mexiko 2016
Han arbetar för fred och rättvisa genom ickevåld

Antonio Gutiérrez Pérez från den pacifistiska urfolksorganisationen Las Abejas i Chiapas hämtar vägledning från sin tro.

– Vår dröm inför framtiden är att händelserna i Acteal aldrig glöms bort. Det är organisationens kraft.

Antonio Gutiérrez Pérez sitter på en bänk utanför Las Abejas kontor i den lilla byn Acteal i den mexikanska delstaten Chiapas. På samma plats ägde en av de mest våldsamma händelser som har inträffat under konflikten i Chiapas rum. År 1997 mördades 45 personer av Las Abejas medlemmar i en massaker som utfördes av paramilitärer från området. Den pacifistiska organisationen Las Abejas kämpar sedan dess för upprättelse och för att rättvisa ska skipas.

Antonio Gutiérrez Pérez , ordförande Las Abejas. Foto Sanna Sjöblom

Antonio Gutiérrez Pérez , ordförande Las Abejas. Foto Sanna Sjöblom.

(mer…)

Las Abejas minns ännu massakern i Acteal
Kan såren läka? Om en kamp för rättvisa genom ickevåld

Snart har 17 år gått sedan massakern i Acteal ägde rum. 17 långa år utan rättvisa och upprättelse. Ändå är det som om våldshandlingarna lever kvar i luften och i marken. Acteal sörjer fortfarande sina offer varje dag.

Den 22 december 1997 var dagen som skulle förändra allt för medlemmarna i den pacifistiska organisationen Las Abejas. Flera medlemmar befann sig i Acteal, ett litet samhälle i regionen Chiapas högland, där de hade sökt skydd från paramilitärens våldsamma frammarsch. De befann sig i bön i byns lilla kyrka när de hörde de första skotten. Skott som kom allt närmare. (mer…)

Med rättvisa och fred finner vi sanningen – Folkens Permanenta Tribunal höll en ny rättegång i Chiapas.

Ett allvarligt problem i Mexiko är den omfattande straffriheten. I en rapport från 2012 skriver svenska Utrikesdepartementet att straffriheten är allmänt utbredd i Mexiko, och särskilt utbredd vad gäller brott begångna av militären. Mellan år 2007-2011 ledde endast 15 utredningar om misstänkta övergrepp mot civila till fällande dom. I november år 2014 kommer Folkens Permanenta Tribunal (the Permanent Peoples’ Tribunal) att avsluta ett tre år långt arbete i Mexiko under vilket den bland annat har satt fokus på straffriheten i landet. Domstolen kommer i sitt slutanförande att rapportera om de omfattande människorättsbrott som mexikanska staten har begått och som ännu ingen har straffats för.

"Med rättvisa och fred finner vi sanningen" var mottot för rättegången i Limonar. Foto: Erika Karlsson.

“Med rättvisa och fred finner vi sanningen” var mottot för rättegången i Limonar. Foto: Erika Karlsson.

Vad är då Folkens Permanenta Tribunal? Det är ett icke-statligt påverkansorgan som bildades i Italien 1979 vars uppgift är att främja och skapa opinion om de mänskliga rättigheterna. (mer…)

Kampanj mot de många kvinnomorden i Chiapas

Sedan november förra året pågår Kampanjen mot våld mot kvinnor och feminicidios i Chiapas. Bakom initiativet, som kan ses som ett svar på oförmågan och oviljan från myndigheternas sida att agera för kvinnors rättigheter, står flera mexikanska civilsamhällesorganisationer. KrF träffade Martha Figueroa Mier, en av grundarna till kvinnokollektivet COLEM och vägledande inom frågor som rör kvinnors rättigheter, för att prata om kampanjen och kvinnors situation i Chiapas.

Feminicidio (på engelska femicide) är en term som myntades på 1980-talet, men är trots det ett fenomen som existerade långt tidigare. Termen identifierar ett hatbrott riktat mot kvinnor, vilka mördas just på grund av att de är kvinnor. (mer…)