toppbild mexiko 2016
Tusentals marscherade mot droghandel, prostitution och alkoholism

Lördagen den 12 juli samlades runt 5000 personer i orten Simojovel för att i stekande middagssol delta i en cirka två timmar lång ”pilgrimsvandring” i protest mot några av de problem som blir allt vanligare i städerna och på landsbygden i Chiapas. Det var den senaste i en rad protestmarscher mot det ökande våldet och narkotikahandeln i regionen och mot ortens cantinas, alkoholserveringarna som anses bidra till alkoholism i samhällena och där prostitution och narkotika är vanligt förekommande.

Cirka 5000 personer marscherade mot narkotikahandel, prostitution och alkoholism. Foto: Erika Karlsson.

Cirka 5000 personer marscherade mot narkotikahandel, prostitution och alkoholism. Foto: Erika Karlsson.

Just lördagens marsch var speciell, eftersom syftet även var att uppmärksamma hur farligt det kan vara att utmana de krafter som tjänar pengar på missbruk och kriminalitet. Efter den förra pilgrimsvandringen i början av juni har arrangörerna – kyrkoherden Marcelo Pérez Pérez (Padre Marcelo) och församlingsrådet i den lokala församlingen – utsatts för dödshot, ryktesspridning och smutskastning. Budskapet under lördagen var därför en önskan om fred och trygghet i Simojovel, och de marscherande deltagarna viftade med vita flaggor. Många hade rest dit från andra orter för att visa sitt stöd för Padre Marcelo, och Kristna Fredsrörelsen följde med marschen som internationella observatörer.

Fredsobservatörerna följde marschen längs Simojovels gator. Foto: Erika Karlsson.

Fredsobservatörerna följde marschen längs Simojovels gator. Foto: Erika Karlsson.

Padre Magdaleno från El Bosque, Padre Pedro från Chamula och Padre Marcelo från Simojovel lyssnar på Víctor Hugo López från Frayba som läser upp en kommuniké från RedTDT. Foto: Nanna Sundkvist.

Padre Magdaleno från El Bosque, Padre Pedro från Chamula och Padre Marcelo från Simojovel lyssnar på Víctor Hugo López från Frayba som läser upp en kommuniké från RedTDT. Foto: Nanna Sundkvist.

”Autoridades, cómplices de los narcotraficantes” – ”Makthavare: medbrottslingar till knarkhandlarna” var ett av slagorden under marschen. Många menar att myndigheterna är korrumperade och ser mellan fingrarna med narkotikahandel och trafficking. Samtidigt är det till myndigheterna som organisationer från det mexikanska civilsamhället nu vänder sig för att kräva att de garanterar Padre Marcelos rätt till liv och säkerhet. Bland annat har människorättscentret Frayba publicerat ett offentligt brev till den mexikanska staten med krav på att myndigheterna uppfyller sina förpliktelser vad gäller mänskliga rättigheter genom att utreda hoten, straffa de skyldiga och skydda Padre Marcelo och de andra församlingsmedlemmar som hotats. Kanske kan de tusentals människorna som marscherade, tillsammans med den nationella och internationella uppmärksamheten runt Padre Marcelos engagemang och utsatthet, bidra till att makthavarna tar skyldigheten att respektera och skydda de mänskliga rättigheterna på allvar.

Erika Karlsson, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014-2015