toppbild mexiko 2016
Tusentals marscherade mot droghandel, prostitution och alkoholism

Lördagen den 12 juli samlades runt 5000 personer i orten Simojovel för att i stekande middagssol delta i en cirka två timmar lång ”pilgrimsvandring” i protest mot några av de problem som blir allt vanligare i städerna och på landsbygden i Chiapas. Det var den senaste i en rad protestmarscher mot det ökande våldet och narkotikahandeln i regionen och mot ortens cantinas, alkoholserveringarna som anses bidra till alkoholism i samhällena och där prostitution och narkotika är vanligt förekommande.

Cirka 5000 personer marscherade mot narkotikahandel, prostitution och alkoholism. Foto: Erika Karlsson.

Cirka 5000 personer marscherade mot narkotikahandel, prostitution och alkoholism. Foto: Erika Karlsson.

Just lördagens marsch var speciell, eftersom syftet även var att uppmärksamma hur farligt det kan vara att utmana de krafter som tjänar pengar på missbruk och kriminalitet. Efter den förra pilgrimsvandringen i början av juni har arrangörerna – kyrkoherden Marcelo Pérez Pérez (Padre Marcelo) och församlingsrådet i den lokala församlingen – utsatts för dödshot, ryktesspridning och smutskastning. (mer…)

Risk, hot och säkerhet – bekanta ord för en människorättsförsvarare

Redan innan vi fredsobservatörer lämnade Sverige blev vi bekanta med olika verktyg för att analysera risker, hot och säkerhet. Allt sedan dess har dessa abstrakta fenomen blivit en del av vår vardag när vi träffar mexikanska eldsjälar som arbetar för förändring. Att engagera sig i arbete för mänskliga rättigheter i Mexiko kan medföra stora risker. Trots detta finns det otaliga mexikanska aktivister som kämpar för att deras rättigheter ska respekteras och efterlevas.

”Min familj har inte blivit hotad, men de oroar sig mycket. Jag har tre barn som skulle lämnas ensamma om någonting händer”, berättar en av de människorättsförsvarare som Kristna Fredsrörelsen har kontakt med i Mexiko, en man som har levt under hot sedan slutet av 90-talet för sitt engagemang i civilsamhället. Han är rädd att bli övervakad och vågar inte gå ensam på gatorna i den lilla staden San Cristóbal de Las Casas. Hans situation är inte ovanlig i Mexiko. Personer som arbetar för mänskliga rättigheter riskerar att utsättas för hot, godtyckliga arresteringar, smutskastning, våld, tvångsförsvinnande och övervakning. Trots detta fortsätter människor att engagera sig för att skapa förändring. (mer…)