toppbild mexiko 2016
KrF sammanförde EU-ambassader med civilsamhället i Chiapas

Dagen innan midsommarafton var en spännande dag för KrF:s Mexiko-team. Torsdagen den 19 juni anordnade vi ett möte mellan civilsamhälles- organisationer i Chiapas och representanter från EU-delegationen i Mexiko. Under mötet presenterade organisationerna sitt arbete och de utmaningar organisationer och individer som arbetar med mänskliga rättigheter står inför i Chiapas, något som väckte stort intresse och engagemang från de gästandes sida.

Mötet ingick i ett fyra dagar långt besök EU-delegationen genomförde i Chiapas, där representanter från de svenska, finska, franska, irländska, spanska, tjeckiska och ungerska ambassaderna samt från EU-delegationen deltog. Från civilsamhället i Chiapas närvarade representanter från urfolksorganisationen Las Abejas de Acteal, KrF:s samarbetspartner Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), kvinnorättscentret Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, ungdomsorganisationen Melel Xojobal, den före detta samvetsfången Alberto Patishtán, medlingsorganisationen Serapaz samt Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz García”, som arbetar med skydd av naturtillgångar.

Panelen med representanter från civilsamhället utgjordes av Alma Padilla, Jennifer Haza, Víctor Hugo López, Mario Ruíz, Alberto Patishtán och Roberto Ortiz. Foto: Sanna Sjöblom.

Panelen med representanter från civilsamhället utgjordes av Alma Padilla, Jennifer Haza, Víctor Hugo López, Mario Ruíz, Alberto Patishtán och Roberto Ortiz. Foto: Sanna Sjöblom.

(mer…)

Avhuggna kaffeplantor och ständig rädsla – konflikten i San Marcos Avilés fortsätter

“De har huggit av dem ända nere vid roten”, säger Mariano och pekar mot de avskurna kaffeplantorna. “Då kan inga nya skott växa ut”. Jag och ytterligare två fredsobservatörer befinner oss på en kaffeplantage i otillgänglig terräng en halvtimmes gångväg från samhället där vi tillbringar två veckor på medföljning.

Dagen innan har några av männen i byn rapporterat till oss att 41 kaffeplantor har huggits ned på en grannes plantage. Kaffeplantor som är 2-3 år gamla och som skulle ha gett skörd om några månader. Allt kaffet på dem har gått förlorat och inga nya skott kan växa ut. Det är en stor ekonomisk förlust för familjen. Nu är vi ute och dokumenterar händelsen. Vi räknar kaffeplantor och fotograferar de små stubbarna som finns kvar. Mariano berättar att det inte är första gången hans familj drabbas av skadegörelse. Familjen mottog i förra månaden ett hot om att deras kaffeplantor skulle huggas ned, vilket nu har satts i verket.

IMG_0367

En del av de avhuggna kaffeplantorna som vi har samlat ihop. Foto: Nanna Sundkvist.

Samhället vi befinner oss i heter San Marcos Avilés. Här bor ett 90-tal familjer som alla är lantbrukare och tillhör urfolket tseltal. Sedan några år tillbaka pågår en infekterad konflikt som till stor del handlar om äganderätten till marken. Utan mark kan inte människorna försörja sig. Till följd av konflikten är skadegörelse, hot och stölder vanligt förekommande. (mer…)