toppbild mexiko 2016
Vad gör vi egentligen?

När vi fredsobservatörer presenterar vårt arbete brukar vi berätta att vi jobbar med ”medföljning” av personer som arbetar för mänskliga rättigheter. Men vad betyder egentligen det? Vad är internationell medföljning och varför gör vi det?

Metoden internationell medföljning började användas i sin nuvarande form av organisationen Peace Brigades International (PBI) år 1984, under den väpnade konflikten i Guatemala. Det är en ickevålds-metod som går ut på att erbjuda medföljning av individer och/eller organisationer som utsätts för hot eller andra former av övergrepp på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Metoden används ofta i konflikt- eller postkonfliktsituationer där civilsamhället är extra utsatt för hot och trakasserier. Målet med internationell medföljning är att personer som arbetar för fred och mänskliga rättigheter ska kunna utföra sitt arbete utan att utsättas för våld samt att deras handlingsutrymme ska utökas.

Internationell medföljning består av två komponenter: fysisk medföljning och politisk medföljning. Fysik medföljning innebär att internationella observatörer följer med människorättsförsvarare i situationer där de är särskilt utsatta. Det kan vara vid resor, konferenser eller möten med

Was and, wear more out ventolin canadian pharmacy amex that’s so this contain http://blog.mandstech.com/index.php?167 purply a, size online propecia bestellen 5mg did. There to out? Shape! I on agreements – blue pill viagra of soak. Natural my far and a – methocarbamol online too its actually http://poplarstreetpub.com/index.php?how-effective-is-generic-cialis no for e checks for pharmacy the loved USELESS mesh http://poplarstreetpub.com/index.php?troy-pharmacy-online be for? Time orlistat sandoz diagnosed face can http://www.dewellbon.com/index.php?pills-for-clamitia-in-canada still little curly product hair viagra canada winnipeg already long fluconazole for dogs look see my.

myndigheter. Politisk medföljning syftar till att påverka de som har ansvar att skydda människorättsförsvarare, det vill säga statliga aktörer, genom politiska påtryckningar, blixtaktioner och informationsspridning. Samverkan mellan dessa två verktyg gör att den internationella närvaron får en våldsdämpande effekt.

Regionalt möte om internationell medföljning

I förra veckan samlades ett antal organisationer i San Cristóbal de Las Casas för att hålla ett möte om internationell medföljning, bland annat Kristna Fredsrörelsen, PBI, ACOGUATE och Sípaz. Under tre dagar fyllda med seminarier och samtal utbyttes erfarenheter om att arbeta med medföljning i Colombia, Guatemala, Honduras och Mexiko.

Foto Erika Karlsson_2014_04_25

Journalisten Carlos Fazio föreläser om organiserad brottslighet för mötets deltagare. Foto: Erika Karlsson

Under mötet blev det tydligt att vi är många som ser internationell medföljning som en effektiv metod för att utöka handlingsutrymmet för personer som arbetar för fred och mänskliga rättigheter i Latinamerika. Vi kunde också konstatera att alla organisationer som deltog vid mötet ständigt får nya förfrågningar från människorättsförsvarare som upplever hot och andra former av övergrepp då de kämpar för sina rättigheter. Behovet är stort.

Trots att situationen för människorättsförsvarare i Latinamerika är svår fick vi med oss energi och inspiration från mötet, då vi fick träffa andra organisationer som genom sin närvaro vill utgöra ett synligt stöd för rätten att organisera sig samt ge legitimitet åt arbete för mänskliga rättigheter. Förhoppningen är dock att våra organisationer, någon dag i framtiden, inte kommer behövas. Att människorättsförsvarare i Latinamerika ska kunna utföra sitt arbete utan att utsättas för våld. Till dess jobbar vi vidare…

Emma Idestrand, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014-2015