toppbild mexiko 2016
Vad gör vi egentligen?

När vi fredsobservatörer presenterar vårt arbete brukar vi berätta att vi jobbar med ”medföljning” av personer som arbetar för mänskliga rättigheter. Men vad betyder egentligen det? Vad är internationell medföljning och varför gör vi det?

Metoden internationell medföljning började användas i sin nuvarande form av organisationen Peace Brigades International (PBI) år 1984, under den väpnade konflikten i Guatemala. Det är en ickevålds-metod som går ut på att erbjuda medföljning av individer och/eller organisationer som utsätts för hot eller andra former av övergrepp på grund av sitt arbete för mänskliga rättigheter. Metoden används ofta i konflikt- eller postkonfliktsituationer där civilsamhället är extra utsatt för hot och trakasserier. Målet med internationell medföljning är att personer som arbetar för fred och mänskliga rättigheter ska kunna utföra sitt arbete utan att utsättas för våld samt att deras handlingsutrymme ska utökas. (mer…)

Återvändande utan rättvisa

Fransisco springer förbi med en stor vedtrave på ryggen. Han har varit uppe sedan klockan fyra för att hinna bära upp alla familjens tillhörigheter till vägen. Allt ska med. Ved, majssäckar, bönor, kläder, skor och grytor. Till och med hönsen och deras kycklingar har packats ner i lådor. Fransiscos dotter Silina visar oss skolådan där det ligger 19 nyfödda små kycklingar som ska åka med till Colonia Puebla där familjen har sitt hem. (mer…)

Dags för vår första medföljning

En stor del av vårt arbete här i Chiapas går ut på att arbeta med fysisk medföljning. Medföljningen fungerar som ett skydd för människor vars mänskliga rättigheter är hotade och preventivt för att dessa inte ska kränkas ytterligare. Praktiskt kan det innebära att vi åker till samhällen, medföljer en enskild person i dennes arbete, besöker organisationer, följer med vittnen till rättegångar, och så vidare. Nästa vecka är det dags för den första längre fysiska medföljningen för oss i det nya Chiapas-teamet, och förberedelserna är redan igång. (mer…)