toppbild mexiko 2016
Mexiko presenterade sina kommentarer till FN:s universella periodiska granskning
FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Foto:

FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève. Foto: UN Photo/Jess Hoffman (CC).

Under 2013 inleddes en s.k. universell periodisk granskning i FN:s råd för mänskliga rättigheter av hur Mexiko uppfyller sina förpliktelser vad gäller mänskliga rättigheter. Den 22 oktober presenterade rådet medlemsstaternas 176 rekommendationer, och Mexiko har därefter haft tid för att förbereda sitt svar. Du kan läsa mer om den universella periodiska granskningen i blogginlägg från 23 oktober 2013 och 22 november 2013.

Den 20 mars 2014 presenterade så den mexikanska regeringen sina kommentarer till rekommendationerna. 166 av de 176 rekommendationerna godtogs. Två betydelsefulla rekommendationer som endast noterades (i praktiken avslogs) var förslaget om individuell klagorätt till FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden samt avskaffandet av s.k. arraigo, vilket innebär att polisen har rätt att frihetsberöva en person i upp till 80 dagar utan juridisk prövning.

I sin kommentar till granskningen uttryckte mexikanska staten att den huvudsakligen godtar de rekommendationer som har gjorts. Regeringen påpekade att man håller på att utarbeta en mekanism som ska säkerställa att organisationer ur civilsamhället är delaktiga i uppföljningen av rekommendationerna. Vidare har staten tagit hänsyn till rekommendationerna under skapandet av ett nationellt program för mänskliga rättigheter som ska presenteras inom en nära framtid.

Frivilligorganisationer som deltog under presentationen i Genève, där FN-rådet för mänskliga rättigheter har sitt säte, uttryckte besvikelse över att mexikanska staten inte har för avsikt införa individuell klagorätt till FN:s kommitté mot påtvingade försvinnanden samt att avskaffa arraigo. Organisationerna framhåller att mänskliga rättighetssituationen i Mexiko är mycket allvarlig. Några av de mest oroande aspekterna är den omfattande användningen av tortyr, påtvingade försvinnanden, migranters utsatta situation och bristen på reformer för att begränsa omfattningen av den militära strafflagstiftningen.

Vad gäller de 166 rekommendationer som antogs är mexikanska staten ansvarig för att de blir verklighet. Vid nästa periodiska universella granskning, som äger rum om 4,5 år, förväntas staten rapportera vad den gjort för att uppfylla dem.

Vill du läsa mer?

Artikel i mexikanska dagstidningen La Jornada 14-03-20 (spanska)

Organisationen Sipaz blogg 14-03-21 (spanska)

Dokument från granskningen (engelska)

De 176 rekommendationer Mexiko erhöll (engelska)

Nanna Sundkvist, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2014-2015