toppbild mexiko 2016
Människorättsrådets andra granskning av Mexiko

Den 22 oktober utvärderades Mexiko för andra gången av FN:s Människorättsråd i den så kallade universella periodiska granskningen. Vill du veta mer om den universella periodiska granskningen kan du läsa om den här.

Burkina Faso, Kazakstan och Tjeckien är de stater som hade till uppgift att underlätta och styra utvärderingen av Mexiko. 47 stater sitter i Människorättsrådet sitter i en arbetsgrupp som ansvarar för granskningen men alla FN:s medlemsstater får delta i dialogen med den utvärderade staten. Fredagen den 25 oktober antog arbetsgruppen Mexikos utvärderingsrapport. Senast i mars 2014 måste Mexiko informera Människorättsrådet om vilka rekommendationer från utvärderingen de tänker godkänna och därmed arbeta med för att uppfylla.

Klotter på vägg

Sprayade ord på en vägg. Det står “prensa manipuladora, prensa del estado” som kan översättas med “manipulerande media, statens media”. Foto: Aino Ravandoni

Efter den första utvärderingen år 2009 fick Mexiko 93 rekommendationer. I år, efter den andra utvärderingen har Mexiko 188 rekommendationerna att ta ställning till. Hur kommer det se ut om fyra och ett halvt år då det är dags för en tredje granskning?

Av de 188 rekommendationerna som Mexiko fick betonades framför allt vikten av att få en bättre kontroll över säkerhetsstyrkorna för att de inte ska begå grova brott mot civila och att granska och reda ut alla påtvingade försvinnanden. Den tjeckiske delegaten menade att säkerhetsstyrkor liksom kriminella grupper fortsätter hota och attackera människorättsförsvarare och journalister och hänvisade till olika rapporter. Medlemsstaterna uttryckte också oro över ökningen av tortyroffer, militariseringen av gatorna, mäns våld mot kvinnor, utomrättsliga avrättningar och en fortsatt utövande av arraigo-lagen som tillåter polisen att frihetsberöva en person i upp till 80 dagar utan juridisk prövning.

Flera stater uppmärksammade och uppmanade Mexiko att göra något åt ojämlikheten mellan könen, mäns våld mot kvinnor och diskrimineringen av kvinnor, speciellt kvinnor tillhörande urfolken. Den begränsade tillgången till abort i vissa delstater, även vid våldtäkt och sjukdom, var något som kommenterades.

Kvinnor vid en mässa:demonstration

Kvinnor på en gudstjänst utanför fängelset där Alberto Patishtán satt fängslad. Foto: Aino Ravandoni

Ett tjugotal länder, däribland Sverige betonade vikten av att förstärka ”Mekanismen för skydd av Journalister och Människorättsförsvarare” som är ett nytt statligt organ. Mexiko uppmanas att ge ”Mekanismen” bättre ekonomiska resurser och öka antalet och kvalitén på personalen. Då “Mekanismen” tillkom år 2012 välkomnades den utav många men har sedan dess också fått mycket kritik. Bristen på ekonomiska resurser och personal liksom den stora omsättningen på personal har hindrat ”Mekanismen” från att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Mexiko rekommenderades att undersöka fallen av de påtvingade försvunna, speciellt kvinnor och immigranter. Från år 2006 till och med förra året har 27 000 personer försvunnit. Immigranters situation, den sociala ojämlikheten, militärens privilegier och korruptionen var andra punkter som kritiserades av medlemsstaterna.

Poliser

Poliser vid en demonstration i Mexico City. Foto: Aino Ravandoni

Agnieszka Racynszka, är generalsekreterare för ”Nätverket av civila organisationer för Mänskliga Rättigheter Todos los Derechos para Todos”, ungefär ”alla rättigheter till alla”. Hon menar att Mexiko ignorerade de rapporter som frivilligorganisationer sammanställt om ett land i humanitär kris på grund av de ökande fallen av tortyr, utomrättsliga avrättningar, påtvingade försvinnande, berövande av liv och tvångsförflyttningar.

 Det återstå att se vilka rekommendationer Mexiko kommer godkänna och vilka de kommer förkasta. Staten har kritiserats hårt av organisationer från civilsamhället för att inte ha arbetat med rekommendationerna från den första utvärderingen på ett tillfredsställande sätt. Framtiden får utvisa vad som kommer ske och i vilken takt. Något som är säkert är att det finns mycket kvar att göra.

Aino Ravandoni för Kristna Fredsrörslen i Chiapas, Mexiko 2013-2014