toppbild mexiko 2016
Kampanj mot våld mot kvinnor i Chiapas

Enligt en nyligen utgiven rapport som granskar situationen för kvinnor som arbetar med människorättsfrågor, mördas dagligen mellan fyra och fem kvinnor i Mexiko. Det har samtidigt skett en ökning av mord på kvinnor som arbetar med mänskliga rättigheter. År 2009 mördades en kvinna, år 2010 mördades sex kvinnor som arbetade med människorättsfrågor, år 2011 ökade siffran till elva och år 2012 var siffran tio.

Den mexikanska statens ansvar att garantera människorättsförsvarares rättigheter

Under 2011 anmäldes 68 attacker mot människorättsförsvarare, varav 41% av fallen var riktade mot kvinnor. Mexiko är därav det land, näst efter Colombia, där kvinnliga människorättsförsvarare mottar flest dödshot i Latinamerika. Framför allt sker dessa hot mot människorättsförsvarare som arbetar med straffrihet, rättvisa, upprättelse och ursprungsbefolkningens rättigheter.

Många av de utsatta kvinnorna uppger att de mekanismer som staten har för försvar av människorättsförsvarare inte fungerar och att många kvinnor har mer tillit till andra organisationer eller sina egna samhällen vid akuta våldssituationer. Rapporten menar att den mexikanska staten inte har tagit på allvar de rekommendationer som bland annat FN tidigare publicerat. Att 98,5% av de anmälda brotten aldrig klaras upp är exempel på den straffrihet som skapar en kultur där brottsliga handlingar inte får konsekvenser och dessa typ av brott fortsätter.

Kvinnors specifika hotbild

Vad som är speciellt för just kvinnors situation är sexualiserat våld, en typ av direkt våld som inte män inte utsätts för i samma utsträckning, samt ett strukturellt våld som tar sig uttryck i förtal och brist på erkännande av arbetsinsatser. Detta är en subtilare våldsform, där kvinnor förtalas när de intar offentliga roller och går utanför det rådande genusidealet. Det är inte är ovanligt att kvinnor blir hotade med moralisk och skuldbeläggande retorik, som att kvinnan istället borde ta hand om sina barn. Det är en strategi som gör det svårare för andra kvinnor att organisera sig utanför hemmet.

Spanskan har ett särskilt begrepp för kvinnomord, “feminicidio”, systematiska mord som begås mot kvinnor just eftersom de är kvinnor. Under förra året anmäldes 97 kvinnomord i Chiapas. Fram tills augusti i år har 40 fall av kvinnomord rapporterats, siffror som förväntas överstiga förra årets siffror, rapporterar tidningen Proceso. I Chiapas begås ofta morden av någon närstående man; en pojkvän, man, eller bekant. Straffriheten i delstaten för denna typen av brott är stor.

Kampanj mot våld mot kvinnor, “Alerta de Género” i Chiapas

Just nu har ett flertal kvinnoorganisationer gått ihop för att lansera en kampanj, ”Alerta de Género”, för att uppmärksamma de stigande antalen kvinnomord, våld och hot om våld mot kvinnor i Chiapas. Kristna Fredsrörelsen var inbjuden till ett av kampanjens planeringsmöten, som kommer att fokusera på anmälan, preventivt arbete samt straffrihet. Kampanjens syfte är att verka för en förändring av genusrelationer i samhället, ett utkrävande av ansvar samt lagförändringar av den mexikanska staten, samt internationell uppmärksamhet från internationella nätverk. Under mötet sade antropologen Mercedes Olivera att ”Det är viktigt att inte bara anmäla, utan att man också organiserar sig för den verkliga förändringen som behövs i samhället. Vi ska inte fokusera på män, utan på relationen som män och kvinnor har.”

Kampanjen planeras att lanseras i november 2013, troligtvis i samband med den internationella dagen mot våld mot kvinnor den 25 november. Kristna Fredsrörelsen i Chiapas kommer att fortsätta att följa kampanjens utveckling, och förhoppningsvis, effekt.

Frida Ekerlund, Fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chiapas, Mexiko, 2013-2014.

Comments (1)

  1. Pingback: Försvarare av mänskliga rättigheter lever farligt i Mexiko | FREDSOBSERVATÖRERNA I MEXIKO

Comments are closed.