toppbild mexiko 2016
Makten över maten i Chiapas

“Hur ser man att majsen är genmodifierad?” frågar jag. “Det går inte att se”, svarar han. Vi hjälper till att rensa ogräs på majsfältet i San Marcos Avilés, i Chiapas. Genetiskt modifierade organismer (GMO) är organismer där man förändrat organismens arvsmassa för att den ska erhålla vissa egenskaper. 


Enligt jordbruksverket producerar USA, följt av Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika mest genmodifierade produkter i världen. Genmodifierade grönsaker odlas på 7% av jordens odlingsbara mark, där majs, sojabönor, bomull och raps är de största genmodifierade grönsakerna. Idag odlas en större mängd genmodifierad sojaböna än sojaböna som inte genmanipulerats. I Europa måste all försäljning av genmodifierad mat godkännas av Europaparlamentet, och sedan märkas vid kommersialisering. I Mexiko har det problematiserats mycket kring genmanipulerad majs och speciellt kring den gigantiska import som sker från USA, en konsekvens utav frihandelsavtalet NAFTA som trädde i kraft 1994 mellan staterna USA, Mexiko och Kanada. USA är världens största producent samt exportör av majs. Främst används majs för produktion av djurfoder eller etanol, och soja importerad från Brasilien tenderar att hamna i utfodring till djur i Sverige och Europa.

Majs i mat och kultur

Den stora skillnaden är att i största delen av Latinamerika, och i Mexiko, tillika en av de största majskonsumenterna i världen, är majs en huvudsaklig basmat. I samhällen är tortilla och bönor fundamentalt för att överleva. Varje mexikan konsumerar 328 gram majs dagligen, vilket står för 39% av den protein, 45% av de kalorier och 49% av det kalcium som kroppen behöver. 
I Mexiko har det dessutom införts en nationaldag för majsen. Den 29 september firas majsen under slogan ”Sin maís no hay país” – Utan Majs finns inget Land -, vilket symboliserar hur viktig majsen är i mat och kultur. I många delar av Latinamerika är majsen helig och omgiven av myter. Skapelseberättelser skildrar hur människan inte alls är gjord av revben eller en gud, utan just; Majs. Majs är fundamental i den Mexikanska matlagningen, kokt, som majskolv (kallas “elote”) eller för att göra tamal eller tortilla.

Monsanto i Mexiko

Sedan 2009 har den mexikanska staten tillåtit projekt och tester med genmodifierad majs, vilket oroar småbönder och andra som vill bevara den ekologiska mångfalden. Lördagen den 25 maj 2013 anordnades en global marsch mot Monsanto, de största av de företag som producerar och säljer genmodifierade fröer. Enligt uppgifter ska två miljoner människor ha deltagit i demonstrationerna i femtiotvå länder i sammanlagt 430 städer. En av dessa i staden San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexiko. Samtidigt uppmanar Greenpeace Mexiko till en lagmodifiering för att säkerställa den biologiska mångfalden i Mexiko, då fröer har en tendens att sprida sig. Det är svårt att separera fält med genmodifierad och icke-genmodifierad majs, vilket försvårar för både producenter och konsumenter att välja. Flera tester har visat att mexikanska småbrukare har upptäckt genmodifierade grödor på sin mark, och få officiella siffror kan berätta hur stor spridningen av genmodifierade grödor är. Det är oklart huruvida genmodifierad mat påverkar djur och människor, men klart är att risker för negativa konsekvenser är högre om man äter genmodifierad mat i första eller andrahand.

Men att välja eller inte välja GMO-produkter är inte svartvit. Det är svårt för småbrukare att stå emot när det erbjuds billiga fröer och bekämpningsmedel som ger större skörd, speciellt i en av Mexikos fattigaste delstater. Dock kvarstår frågan: Existerar ens möjligheten, eller rättigheten, att välja bort genmodifierad majs?

 Frida Ekerlund, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Chiapas 2013-2014.

Majsskörd i San Marcos Avilés, maj 2013.
Foto: Frida Ekerlund