toppbild mexiko 2016
Martin Luther King Foto Wikipedia
”Ingen människa har rätt att regna över dina drömmar”

När jag var liten brukade jag drömma att jag kunde flyga. Det var en fantastisk känsla. Min drömhjärna visste varje gång hur jag skulle gå till väga för att lyfta från marken. Jag var tvungen att anstränga mig jättemycket, som att jag spände hela kroppen, sen sprang jag jättefort, så fort så att benen var nära att trassla ihop sig. Sedan började jag flaxa med armarna allt jag orkade och då, då lyfte jag och alla under mig gapade och pekade, de var förundrade och jag flög över dem.

“Om du inte kan flyga spring, om du inte kan springa gå, om du inte kan gå kryp, men vad du än gör fortsätt framåt.”

Citaten kommer från Martin Luther King, den amerikanske freds- och ickevåldsaktivisten. Hans liv bestod i kampen för ganska grundläggande saker: människors lika värde och rätt inför lagen. Under mitten av 1900-talet framkallade han i sina berömda tal mången gåshud och insikt i USA och världen. År 1968 sköts han ihjäl. Men inte hans budskap och värderingar.

I dag är Martin Luther King-dagen. Till hans ära, och för att uppmärksamma människor som genom ickevåld arbetar för fred och rättvisa delas Ickevåldspriset ut varje år av bland andra Kristna Fredsrörelsen. I år går priset till Maj Britt Theorin. Som riksdagsledamot, europaparlamentariker men också som gräsrotsaktivist har hon hela sitt liv outtröttligt fokuserat på freds-, jämställdhets-,  och nedrustningsfrågor. Nyss fyllda 80 år är hon ordförande för Operation 1325 där hon fortsätter sitt arbete för kvinnor, fred och säkerhet.

Maj-Britt Theorin

Vill du också engagera dig för fred, rättvisa och ickevåld? Du behöver inte åka till Mexiko som jag. Kristna Fredsrörelsen finns även i Sverige, kika på vår hemsida: www.krf.se

Sist men inte minst, sju peppande citat i januarimörkret. Tack för dem Martin Luther King.

“Orättvisa någonstans är ett hot mot rättvisa överallt.”

”I slutändan så minns vi inte våra fienders ord, utan våra vänners tystnad.”

”Inget i världen är farligare än uppriktig okunskap och plikttrogen dumhet.”

”Tilltro är att ta det första stegen även om du inte kan se hela trappan.”

”Om jag hjälper en enda person att ha hopp så har jag inte levt förgäves.”

”En stat som år efter år fortsätter att spendera mer pengar på militärt försvar än på socialt uppbyggande är på väg mot ideell undergång”

”Mörker kan inte driva bort mörker: det kan bara ljus göra. Hat kan inte driva bort hat: det kan bara kärlek göra.”

Martin Luther King Foto Wikipedia

Jag har slutat drömma att jag kan flyga. Men jag har inte slutat drömma, för att ha en dröm är lite som att flyga.

Arijana Marjanovic, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko