toppbild mexiko 2016
Las Abejas de Acteal firar 20 år av kamp för fred och rättvisa

Den pacifistiska civilorganisationen Las Abejas (på svenska Bina) fyller 20 år i år. Organisationen bildades för att på ickevåldslig väg tillsammans kämpa mot orättvisor, för fred. Idag, 15 år efter massakern i Acteal, fortsätter kampen samtidigt som organisationen på senare tid fått ta emot nya hot från paramilitära grupper i området kring Acteal, beläget i Chiapas högland.

Det var den 22 december 1997 som cirka 100 paramilitärer gick in i samhället Acteal och kallblodigt mördade 45 människor, varav fyra gravida kvinnor. Den mexikanska staten påstod senare att massakern var ett resultat av konflikter mellan två grupper i samhället. Detta trots att det finns bevis på att det var staten som försåg paramilitärerna med vapen och order om att döda de människor som befann sig i Acteal, som en del av den lågintensiva krigsföringen efter det zapatistiska upproret 1994. Runt 80 personer fängslades efter massakern. Av dem har 59 släppts, de flesta år 2009 efter bedömningen att rättegångarna gått felaktigt till. Senast i september i år frigavs fler dömda, vilket enligt Las Abejas har lett till en nyaktivering av den paramilitära gruppen Mascara Roja (den röda masken) i området och på senare tid har flera medlemmar hotats till livet.

En av Las Abejas främsta styrkor är den höga nivån av organisering men också den solidaritet som nationella och internationella rörelser, organisationer och privatpersoner visar. Varje år den 22 december samlas hundratals människor i Acteal för att delta i minnesceremonin. Med tal och genom sånger framförda av Las Abejas egna kör hedras de döda samtidigt som det ständiga kravet på rättvisa och fred upprepas och yrkas på.Kristna Fredsrörelsens observatörer är liksom tidigare år på plats i Acteal idag den 22 december.

– De dödade våra kroppar för de kunde inte döda våra själar. De klippte av livet för de kunde inte klippa av våra vingar, säger en kvinna i sitt tal under ceremonin.

Den 10 november i år nåddes Chiapas av den sorgliga nyheten att Manuel, 28 år och överlevare från massakern gått bort efter att länge ha lidit av en hjärntumör. De flesta av Kristna Fredsrörelsens fredsobservatörer som varit i Mexiko genom åren känner till Manuel mycket väl. Han var en väldigt speciell kille som alltid hade en sång, ett skämt, en gåta eller ett trolleritrick redo för de människor som kom för att besöka Acteal. ”Manuel lärde oss att kämpa men också att skratta i svåra stunder”, beskriver Las Abejas honom på sin hemsida. Jag minns första gången jag träffade Manuel. Efter minnesceremonin ville han presentera mig för sin familj. Medan vi gick ned mot kapellet tänkte jag för mig själv att det måste vara andra överlevande, men då vi går fram till en vägg av foton förstår jag att så inte är fallet. Där hänger bilder av alla de som mördades under massakern. Bilder på barn som aldrig fick chansen att växa upp och som heller aldrig fick vara just barn. Manuel pekar ut sin familj; sin mor, sina systrar. Ett foto föreställer en liten bebis, bara några månader gammal. Det är minnet av henne som gör Manuel mest ledsen. Nu tåras mina ögon och när Manuel ser detta säger han: ”Hon gråter. Det ska hon inte göra. Kom!”, och så går vi bort till andra sidan rummet där en väggmålning finns. Någon föreslår att vi ska gå tillbaka upp men Manuel säger att nej, än kan vi inte gå upp. ”Sorgen måste stanna kvar här nere. När vi går tillbaka upp lämnar vi den här och lämnar rum för glädjen.” Och så frågar han om vi vill höra ett skämt och vi säger ja. Jag minns inte skämtet idag, men jag kommer ihåg att det var skönt att få skratta, och att sedan få gå tillbaka upp och lämna sorgen i kapellet.

I år finns även Manuels foto i kapellet. Las Abejas önska honom en säker färd och ger honom en uppgift: ”Glöm inte bort oss lille Manuel. När du pratar med Pappa-Mamma Gud berätta att rättvisan inte kommit till Acteal än. Informera Pappa-Mamma Gud att den mexikanska regeringen fortsätter utforma lagar för att förtrycka de svaga, för att stjäla från folket. Berätta för Pappa-Mamma Gud om brotten som regeringen begår, om Felipe Calderóns brott som har skördat 70 000 liv och 10 000 försvunna i hans odugliga krig mot knarket.”

Mer om Acteal kan du läsa här, här, här och här.

Karin Bender, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko