toppbild mexiko 2016
PENTAX DIGITAL CAMERA
Ökat våld mot kvinnor i Mexiko

Den 16 juli i år gick den kvinnliga människorättsförsvararen Margarita Martinez från Chiapas i exil. Efter flera år av dödshot, attacker och trakasserier kom det slutgiltiga hotet som gjorde att hon såg sig tvungen att lämna sitt hem, av fruktan för sitt och sin familjs liv.

I samband med att Margarita skulle resa till New York för att medverka på FN:s kvinnokonventions (CEDAW) utvärdering av Mexiko lämnades ett dödshot vid hennes hem, återigen. I detta och tidigare hot finns grova referenser till en tidigare våldtäkt och hon kallas för hora och psykiskt vrak samtidigt som hon uppmanas att sluta framträda offentligt innan hon hamnar på kyrkogården.

Precis som så många andra kvinnor i Mexiko utsattes Margarita för flertalet hot och attacker. Manliga människorättsförsvarare är överrepresenterade i statistiken över de som blir utsatta för kränkningar, men skillnaden är att män oftast blir utsatta endast en gång, och kvinnor upprepade gånger. Kvinnliga människorättsförsvarare är på så vis särskilt utsatta, något som fler rapporter visar (exempelvis denna).

Jag läser i tidningen om de ökade morden på kvinnor i Chiapas. Den senaste månaden har två tonåriga flickor hittats döda i en flod nära gränsen till Guatemala. Båda tjejerna visade tecken på sexuellt våld och tortyr. Under året har flertalet unga kvinnor hittats mördade i Chiapas, och reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Åtskilliga manifestationer har anordnats och på väggarna i San Cristobal de las Casas syns fortfarande Itzels ansikte ovanför texten ”Inte en enda mördad kvinna till!”. Itzel var den 17-åriga kvinnan som hittades våldtagen och mördad i ett dike i San Cristóbal den 15 april i år. Men det skulle komma att bli en kvinna till, och en till…

I teorin ser allt bra ut. Mexiko har skrivit under och ratificerat de stora FN-konventionerna om kvinnors rättigheter  och under Calderóns sexårsperiod som president godkändes minst två viktiga lagar som erkänner kvinnors specifikt utsatta roll. Lagar som ska bidra till att minska våldet mot kvinnor. År 2007 blev ”feminicidio” – mord på kvinnor för att de är kvinnor – för första gången rubricerat som ett brott. Men detta har inte hjälpt att få ned den mörka statistiken; mellan 2007 och 2009 ökade antalet mord på kvinnor med hela 68 procent enligt en rapport från FN och varje år stiger siffran medan straffriheten är nästintill total. I Chiapas har tio fall av feminicidio tagits upp i domstol sedan brottsrubriceringen godkändes i februari 2012, men ingen har dömts. I delstaten Mexiko ser statistiken dock bättre ut, med nio domar sedan mars 2011.

Enligt kvinnorättsorganisationen Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) är problemet i Mexiko alltså inte lagstiftningen, utan bristen på tillämpning. Men också att det saknas en genusbaserad utbildning för polis och rättsväsende. Alma Padilla García på CDMCH menar att förändring kräver att problemet behandlas på alla relevanta nivåer, inom utbildning, politik, rättsväsende och ekonomi. En förändring som genomsyrar hela systemet är nödvändig. Och visst är det så. Våld mot kvinnor är ett strukturellt problem, och inget som förändras över en natt. Men den politiska viljan att förändra nuvarande system lyser med sin frånvaro, och det är istället upp till det civila samhället och organisationer som CDMCH att försöka ändra rådande maktstrukturer och attityder.

I går, den 25 november 2012 var den internationella dagen mot våld mot kvinnor. En dag på året då det systematiska förtrycket mot halva jordens befolkning uppmärksammas och motverkas. I San Cristobal de las Casas anordnades bland annat en demonstration av CDMCH.

Karin Bender, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexiko 2012-2013

Läs mer om Margarita Martinez här och här. Mer om kvinnliga människorättsförsvarare i Mexiko går att läsa här.