toppbild mexiko 2016
Frige Patishtán!

Idag, den 23 april 2012, startar en internationell kampanj för att frige den politiske fången från Chiapas, Alberto Patishtán. Kristna Fredsrörelsen har uppmärksammat Patishtáns fall sedan 2009 bland annat genom en blixtaktion förra året för hans frisläppande. Som en del i kampanjen skickade vi på hans födelsedag den 19 april ett brev (spanska) till honom i fängelset för att visa vår solidaritet och påminna om att han inte står ensam i sin kamp.

Läraren och den av civilsamhället djupt respekterade människorättsförsvararen Alberto Patishtán har suttit fängslad i snart tolv år. Enligt bland andra människorättscentret Frayba är han oskyldigt dömd för mord på sju poliser år 2000. År 2006 startade han La Voz del Amate (El Amates röst) som består av organiserade fångar inne på Chiapas fängelser och tillsammans utförde de en kollektiv hungerstrejk 2008 som slutade med att hundratals fångar släpptes. I slutet av förra året organiserade Patishtán ännu en hungerstrejk som ledde till fyra fångars frisläppande men själv blev han förflyttad till ett högsäkerhetsfängelse i Sinaloa i norra Mexiko, där han sitter isolerad 200 mil från sin familj och vänner. Alberto Patishtán lider av en svår ögonsjukdom och har hittills inte fått tillgång till rätt behandling. Han får komma ut ur cellen endast 2-3 timmar i veckan och hans möjligheter till kontakt med omvärlden är minimala. Förflyttandet av Patishtán tolkas av flertalet människorättsorganisationer som ett straff för att han organiserat sig för sin och andras frihet.

Förflyttandet har överklagats på delstatsnivå och nyligen kom beslutet att Patishtán ska flyttas tillbaka till Chiapas från högsäkerhetsfängelset i Sinaloa så att han kan vara nära sin familj. Förra veckan överklagades dock detta på federal nivå, det vill säga president Felipe Calderóns regering blandade sig i processen direkt och krävde en prövning av beslutet.

Att avgående president Felipe Calderóns regering nu blandar sig i Alberto Patishtáns fall är uppseendeväckande. Presidenten har nämligen möjlighet att avsluta denna rättsröta genom att ge Patishtán amnesti.  Nu när det är tydligt att hans fall ligger på regeringens bord kräver Kristna Fredsrörelsen tillsammans med de lokala och internationella människorättsorganisationerna som deltar i kampanjen att presidenten tänker om och friger Alberto Patishtán!

Adi Musabasic och Karin Bender, fredsobservatörer för Kristna Fredrörelsen 2012-2013

Den internationella kampanjen för Alberto Patishtáns frigivande kommer även att uppmärksammas av Kristna Fredsrörelsen på Twitter, Facebook och på www.krf.se.