toppbild mexiko 2016
Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Under dagarna två har kvinnors rättigheter och framförallt rätten till ett liv utan våld uppmärksammats i San Cristobal, Mexiko. Detta på grund av den Internationella dagen mot våld mot kvinnor som firas världen över just denna dag, den 25 november.

Den internationella dagen mot våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling 1999 men har uppmärksammats av kvinnor världen över sedan det första feministiska forumet i Latinamerika och Karibien som ägde rum i Bogotá, Colombia 1981. Då bestämdes att den 25 november skulle vara en dag för att uppmärksamma den situation kvinnor lever i och det våld som de dagligen utsätts för. Bakgrunden till datumet kommer av att tre systrar och politiska aktivister, systrarna Mirabal, mördades denna dag 1960 i Dominikanska Republiken, av dåvarande diktator Trujillos styrkor.

Gruppövning under stormötet

Gruppövning under stormötet

Igår, den 24 oktober, höll centret för kvinnors rättigheter i Chiapas (Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas) stort sammanträde på ett autonomt universitet utanför San Cristóbal. Till mötet kom cirka 65 kvinnor och åtta män för att tillsammans prata om hur situationen ser ut i samhällena och hur man kan organisera sig för att möta de konflikter som uppstår. Kvinnor från hela Chiapas pratade om hur viktigt det är att försvara Moder Jord och marken de lever och arbetar på. Autonomi och självförsörjning var ett genomgående tema och det största problemet i samhällena idag är enligt kvinnorna delstatsregeringen och staten och deras så kallade hjälpprogram. Det finns en oerhörd misstro mot staten bland dessa kvinnor. En deltagare uttryckte sig så här:

– Förut trodde vi att det bara handlade om politik och vem som hade makten, allt vi behövde göra var att rösta för att få en förändring. Nu vet vi att allt bara är lögn, lögn, lögn.

Andra problem som diskuterades var de allt större odlingarna med afrikansk palm samt att staten nyligen beslutat att det är tillåtet att odla genmanipulerad majs i Mexiko. Kvinnor i alla åldrar medverkade under mötet och var alla rörande överens om att en fortsatt organisering är nödvändig för att kunna försvara sina rättigheter och sin mark. En kvinna från Chiapas högland var entusiastisk och sade:

– Jag tycker om att kämpa. Och om vi inte kämpar så kommer vi somna, och vem vet vad som kommer hända med oss då?

Ungefärlig översättning: Det värsta med våldet är inte att man dör av det, utan att man tvingas leva med det

Ungefärlig översättning: Det värsta med våldet är inte att man dör av det, utan att man tvingas leva med det

Våld mot kvinnor i Mexiko tar sig många uttryck; från de hundratals ouppklarade morden i Ciudad Juárez, till nekandet av kvinnors rätt till mark i bland annat Chiapas. Morden på kvinnor i Juárez är kanske det mest extrema våldet, men nekandet av kvinnors rätt till mark är också våld. När kvinnor inte har äganderätt till mark har de heller ingen rösträtt på bymöten och ställs således utanför beslutsfattandet. Att inte äga mark gör också att de går miste om det som gör dem oberoende från staten, dvs möjligheten till självförsörjning. Det är alltså ett systematiskt våld som ytterligare spär på patriarkala strukturer och gör kvinnor beroende av sina män eller fäder och i förlängningen även av staten.

Idag fredag tågade cirka 150 kvinnor genom San Cristóbal i protest mot den mexikanska staten, mot imperialismen och våldet mot kvinnor. På torget gavs sedan en presskonferens där kvinnorna krävde att regeringen och storföretag slutar stjäla mark och att man börjar respektera Moder Jord samt kvinnors rättigheter.

Karin Bender, fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen 2011-2012