toppbild mexiko 2016
Vardagen som organiserad

Mauricio har en häktningsorder mot sig och för några år sedan bröt sig maskerade väpnade män in i hans hem för att leta efter honom. Hoten från väpnade grupper och polis kommer efter att Mauricio tillsammans med andra invånare återerövrat mark som testamenterats till dem, men som de fortfarande aldrig officiellt haft i besittning. Trots papper på att marken tillhör dem har dessa dokument aldrig erkänts av myndigheterna och militär och polis har vid flera tillfällen försökt tvångsförflytta dem. I samband med återerövringen för fyra och ett halvt år sedan, anslöt sig många av invånarna till den nationella folkrörelsealliansen La Otra Campaña (den Andra Kampanjen) som lanserades av zapatisterna 2005.

Skymningsutsikt. Foto: Zofie Bengtsson

Skymningsutsikt. Foto: Zofie Bengtsson

Situationen i samhället är idag lugnare men rädslan för övergrepp finns fortfarande kvar bland många vi talat med.

 – Det påverkar mitt liv, jag är försiktig speciellt när jag åker in till stan. Om fel personer får syn på mig kan jag bli gripen, säger en av de organiserade som precis som Mauricio har en häktningsorder utfärdad mot sig.

Att vara organiserad i den Andra Kampanjen fungerar som ett skyddsnät anser många. Flera uttrycker även att observatörernas närvaro i samhället utgör ett starkt stöd i vardagen.

– Många vet att det finns observatörer här och jag tror att det är därför polisen inte kommit tillbaka. Jag känner mig tryggare nu och kan arbeta för att försörja min familj, säger en annan invånare.

Kvinnorna i samhället har spelat en viktig roll i de organiserades kamp för sin mark. När polisen satte upp ett läger på marken för att skrämma bort invånarna var det en grupp kvinnor som konfronterade  och försvarare samhällets rättigheter till marken. I byn finns även flera kvinnogrupper, bland annat ett kvinnokooperativ bestående av fyra kvinnor som träffas flera gånger i veckan för att göra bröd som de sedan säljer.

– Vi vill ha en egen inkomst och visa att man kan överleva utan hjälp från regeringen. För det mesta säljer vi brödet här men ibland åker vi in till stan där de betalar mer, säger en av kvinnorna från kooperativet.

Bakning på gång. Foto: Zofie Bengtsson

Bakning på gång. Foto: Zofie Bengtsson

En annan kvinnorgrupp är beslutsfattande och består av kvinnor tillhörande den Andra Kampanjen. Gruppen samlas en gång i månaden och möter även upp med kvinnogrupper från andra närliggande samhällen samt organisationer i San Cristóbal.

– Vi organiserar oss för att göra vår röst hörd och för att kämpa för våra rättigheter som kvinnor. Kvinnor från alla generationer finns representerade i gruppen. Min dotter är intresserad av att delta så hon brukar representera mig när vi åker in till San Cristóbal, berättar en av de organiserade kvinnorna.

När man talar med personer i samhället där vi senast medföljde framgår det tydligt hur viktig organisationen och kooperativen är för dem. Från andra organisationsmedlemmar hittar de styrkan att, trots motgångar, orka fortsätta kämpa för att förbättra sin situation.

Obs. Mauricio är ett fingerat namn.

Zofie Bengtsson, fredsobservatör 2011-2012